Ocenianie w szkole to temat, który budzi wiele emocji u nauczycieli, uczniów oraz ich rodziców. Często zadajemy sobie pytania:

  • czemu służy ocenianie?
  • jaką rolę odgrywa w procesie uczenia się?
  • w jaki sposób oceniać postępy uczniów?
  • czym jest sprawiedliwe ocenianie?

Odpowiedzi poszukamy podczas seminarium Ocenianie osiągnięć i zachowania uczniów, na które zapraszam Państwa 3 października w godzinach 14:00 – 16:00 na platformie ClickMeeting.

Adresaci: dyrektorzy i nauczyciele wszystkich typów szkół.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 13 ze 170.

O udziale w seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E „Metis” w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Koordynatorka:

Anna Dzięgiel
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 13 września 2022
Wróć