Szanowni Państwo,

Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis ma zaszczyt zaprosić na konferencję

Pedagogiczny tryptyk prawdy, dobra i piękna -
wartości i wyzwania w kształtowaniu dojrzałości i odpowiedzialności
,

która odbędzie się w dniach 29 września 2022 r., 5 i 20 października 2022 r.

Konferencja odbędzie się na platformie ClickMeeting.

Konferencja jest bezpłatna.

Konferencję kierujemy do dyrektorów szkół i placówek oświatowych, psychologów, pedagogów, wychowawców wszystkich typów szkół.

W jakim zakresie szkoła jest w stanie realizować nałożone na nią cele i zadania?
Czy wszystkie są realne i możliwe do osiągnięcia?
Na ile system oświatowy nadąża za zmieniającą się rzeczywistością społeczno-kulturową i wynikającymi z niej oczekiwaniami i nadziejami młodego pokolenia?

Na te i inne postawione pytania chcemy wspólnie poszukać odpowiedzi w ramach Tryptyku Edukacyjnego zorganizowanego przez Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Przewidujemy trzy spotkania online poświęcone zagadnieniom prawdy, dobra i piękna.

Konferencja realizuje priorytet polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

29 września 2022 r. Spotkanie pierwsze: Prawda.

14:00 – 14:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – ROM-E Metis w Katowicach

14:15 – 15:00

Prawda

prof. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski

15:00 – 15:45

Jakie to piękne być prawdziwym

Aneta Frugalska – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 im. Jana Brzechwy w Sosnowcu

15:45 – 16:00

Podsumowanie spotkania

 

5 października 2022 r. Spotkanie drugie: Dobro.

14:00 – 14:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – ROM-E Metis w Katowicach

14:15 – 15:00

Dobro

Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski

15:00 – 15:45

Poszukiwania dobra w praktyce edukacyjnej

Anna Głowacz – nauczyciel-konsultant w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu i nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu

15:45 – 16:00

Podsumowanie spotkania

 

20 października 2022 r. Spotkanie trzecie: Piękno.

14:00 – 14:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – ROM-E Metis w Katowicach

14:15 – 15:00

Wychowawczy kontekst prawdy, dobra i piękna

prof. Katarzyna Olbrycht – Uniwersytet Śląski

15:00 – 15:45

Piękno

prof. Marek Rembierz – Uniwersytet Śląski

15:45 – 16:15

Piękne widowisko, czyli czas i wrażliwość...

Robert Strzała – nauczyciel języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych im. Tadeusza Kantora w Dąbrowie Górniczej

16:15 – 16:30

Podsumowanie spotkania

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Konferencja / seminarium 37K/O/I

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7 z 300.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Konferencja / seminarium 37K/O/II

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7 z 250.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Konferencja / seminarium 37K/O/III

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 14 z 250.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O prelegentach:

prof. Marek Rembierz – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Śląskiego. W pracy naukowej podejmuje problematykę z zakresu filozofii (aksjologii, metafilozofii, ogólnej metodologii nauki, historii filozofii polskiej), pedagogiki (edukacji międzykulturowej, polskiej myśli pedagogicznej), nauk o kulturze i religii oraz historii nauki. Wspólnie z Krzysztofem Ślezińskim w 2006 roku założył i redaguje rocznik naukowy "Studia z Filozofii Polskiej".

prof. Katarzyna Olbrycht – prof. Katarzyna Olbrycht – prof. zwyczajny Uniwersytetu Śląskiego. Uznany pedagog, autorytet w zakresie edukacji kulturalnej, organizator badań naukowych i uniwersyteckiego kształcenia. Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień naukowy doktora uzyskała w 1975 roku, a stopień doktora habilitowanego w 1988 roku. W 2001 roku otrzymała tytuł naukowy profesora. W 1975 roku podjęła pracę naukowo-dydaktyczną na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Filii Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, gdzie w latach 1981–1982 była Prodziekanem, a w latach 1990-1996 pełniła funkcję Dziekana.

Aneta Frugalska – od 23 lat nauczyciel języka polskiego, a od 13 również i plastyki. Wieloletni egzaminator maturalny i od roku 2019 – egzaminu w klasie ósmej. Lektor języka polskiego z doświadczeniem w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Od roku 2017 dyrektor Szkoły Podstawowej nr 47 w Sosnowcu. Współpracuje z Polską Sobotnią Szkołą im. Wandy Chotomskiej w Broadstairs w Anglii. Uczestnik wielu konferencji dotyczących innowacyjnych rozwiązań pracy szkoły – którymi stara się zarażać współpracowników. Pasjonatka wszelkiego rękodzieła, cierpiąca na Zespół niespokojnych rąk, co trudno pogodzić z kolejną pasją, jaką jest czytanie i spacery brzegiem morza.

Anna Głowacz – mgr pedagogiki religijnej i katechetyki oraz pedagogiki społeczno-opiekuńczej, absolwentka Wyższej Szkoły Filozoficzno-Pedagogicznej "Ignatianum" w Krakowie (2005). Ukończyła studia podyplomowe w zakresie: Pedagogika sądowa z mediacją w Wyższej Szkole "Humanitas" w Sosnowcu (2008), Logopedia – studia kwalifikacyjne w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej (2014), Terapia pedagogiczna w Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej. Od września 2001 r. pracuje jako nauczycielka religii w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Sosnowcu. Od września 2016 jest nauczycielem – konsultantem w Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sosnowcu.

Robert Strzała – ojciec nastolatki i nastolatka. Nauczyciel (podobno nietuzinkowy) języka polskiego w Zespole Szkół Plastycznych w Dąbrowie Górniczej. W 2021 roku nominowany do Nagrody im. Ireny Sendlerowej "Za naprawianie świata". Mając świadomość wszystkich szkolnych mankamentów, wciąż uparcie wielu rzeczy sobie bez tej pracy nie wyobraża, nie tylko dlatego, że "system najlepiej zmieniać i rozwalać od środka". Pasjonat dyskusji "nad" i "o" a przede wszystkim fan (nie tylko młodych) ludzi i ich otwartości oraz różnych spojrzeń na te same rzeczy. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia dO!Pamina Lab, w którym działa, bo jest wspomnianym wyżej pasjonatem i fanem.

Opublikowano 30 sierpnia 2022
Wróć