Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji Zapobiegać czy leczyć. Praca z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami depresyjnymi.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Dane europejskie wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, co pociąga za sobą narastające koszty społeczne i gospodarcze. W 2004 roku 27 proc. dorosłych mieszkańców Europy dotkniętych zostało zaburzeniami zdrowia psychicznego. Najczęściej występujące problemy to zaburzenia lękowe i depresje.

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia w ciągu ostatnich pięciu lat liczba dzieci i młodzieży, które są leczone z powodu zaburzeń depresyjnych i zaburzeń nastroju wzrosła o ponad 100 procent. W 2017 roku takich osób było 12 tysięcy, w 2021 już 25 tysięcy.

Statystyki policyjne są wstrząsające. W zeszłym roku 97 dzieci popełniło samobójstwo – pięcioro miało mniej niż 12 lat, a 92 miały od 13 do 18 lat. Kilka lat wcześniej prawie 600 dzieci i młodzieży próbowało odebrać sobie życie. Najgorsze statystyki dotyczące samobójstw wśród dzieci w powojennej historii Polski skłaniają do smutnych refleksji. Wiele z tych ofiar cierpiało na depresję. Pomoc nie przyszła na czas.

Według prognoz do 2020 roku depresja będzie na drugim miejscu wśród najczęstszych chorób, a do 2030 roku – na pierwszym. Na depresję choruje na świecie około 350 mln ludzi. W Polsce stanowi

3 – 4% wszystkich występujących zaburzeń psychicznych, a cierpi na nią prawdopodobnie około 1,5 mln osób.

Izolacja związana z pandemią, brak kontaktów rówieśniczych, normalnej aktywności fizycznej a potem kryzys związany z wybuchem wojny na Ukrainie, przyczynił się do wzrostu poczucia bezsilności i niepewności wśród uczniów i zwiększył ryzyko wystąpienia zaburzeń depresyjnych w tej grupie wiekowej.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ujawniające się u młodzieży zaburzenia depresyjne mogą znacząco wpływać na jakość życia młodego człowieka, a nieleczone mogą pozostać i dać o sobie znać w sytuacjach kryzysowych w życiu dorosłym. Wzorce te mogą w przyszłości utrudniać sięgnięcie po fachową pomoc a w ostateczności prowadzić nawet do prób samobójczych.

Ze względu na problematykę, o której dzisiaj mówimy, zaprosiliśmy Państwa do tego miejsca, które rozumie problemy dzieci i młodzieży ale nie oferuje tylko diagnozy, oferuje dużo więcej – realną pomoc. Ośrodek i szkoła łączą różne oddziaływania: edukację, wsparcie, profilaktykę i leczenie. Tylko systemowe działanie jest skuteczne gdy pomagamy młodzieży. Zapraszamy Pastwa do zapoznania się z ich ofertą.

 

Termin: 30 września 2022 r.

Miejsce: Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu, ul. Mikołowska 208, Orzesze

 

Organizatorzy:

Zespół Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

10:00 – 10:15Uroczyste otwarcie konferencji
10:15 – 11:00Oblicza depresji w grupie pacjentów dziecięco-młodzieżowych

dr Kinga Maśnica – psychiatra dzieci i młodzieży w Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży

11:00 – 11:45Jak tworzyć szkołę przyjazną dziecku choremu

Iwona Szmajduch-Pyzik – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych przy Ośrodku Terapii Nerwic dla Dzieci i Młodzieży w Orzeszu

11.45-12.15Przerwa
12.15-13.00Jak wspierać dziecko z zaburzeniami depresyjnymi w środowisku szkolnym i rodzinnym

Mirosława Bochner, Beata Birnbach – nauczyciele konsultanci Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

13:00 – 13:15Zakończenie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Kontakt z organizatorami:

Beata Birnbach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Loga organizatorów – Śląskie i Metis

Opublikowano 24 sierpnia 2022
Wróć