VIII Konferencja Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

Renesans rzemiosła. Pracodawca – nauczyciel, wychowawca, mentor.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji organizowanej we współpracy z Izbą Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Konferencja będzie okazją do dyskusji na temat planowania doradztwa zawodowego w szkole podstawowej w zgodzie z predyspozycjami uczniów oraz specyfiką rynku pracy. W związku z obchodami Roku Rzemiosła w Województwie Śląskim podczas konferencji chcemy przybliżyć tradycje rzemiosła w naszym województwie, świat zawodów rzemieślniczych i specyfikę kształcenia w szkole rzemieślniczej.

 

Termin: 26 września 2022

Miejsce: Sala Kolumnowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach, ul. Dąbrowskiego 23

Adresaci: dyrektorzy, wychowawcy i doradcy zawodowi ze szkół podstawowych

Program

10:00 – 10:15

Rozpoczęcie konferencji

10:15 – 11:00

Jak zaprojektować sensowne szkolne doradztwo zawodowe?

prof. dr hab. Małgorzata Rosalska – UAM w Poznaniu

11:00 – 11:30

Zapotrzebowanie na zawody na regionalnym rynku pracy

Monika Kowalczyk-Gnyp – Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

11:30 – 11:40

Przerwa

11:40 – 12:10

Tradycje i teraźniejszość rzemiosła

Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

12:10 – 12:40

Ścieżka kształcenia w szkole rzemieślniczej

Laurencja Krenzel – Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach

12:40 – 13:10

Rodzic – czy może być "doradcą zawodowym" dla swojego dziecka?

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz i Katarzyna Wilk – nauczyciele konsultanci Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

13:10 – 13:40

Podsumowanie wystąpień i networking przy kawie – możliwość rozmowy z prelegentami i wymiany doświadczeń

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prelegentach:

prof. dr hab. Małgorzata Rosalska – pedagog, doradca zawodowy, profesor w Zakładzie Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Specjalizuje się w problematyce z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego, polityki rynku pracy, edukacji dorosłych i polityki oświatowej. Realizuje projekty badawcze i szkoleniowe dla instytucji edukacyjnych oraz rynku pracy. Współautorka programów doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów szkół kształcących w zawodach, programów szkoleniowych dla doradców zawodowych oraz licznych publikacji z zakresu doradztwa zawodowego.

Monika Kowalczyk-Gnyp – Zespół ds. Statystyki, Badań i Analiz Wydziału ds. Rynku Pracy w WUP w Katowicach. Nadzoruje i realizuje badania regionalnego rynku pracy m.in. w zakresie zapotrzebowania pracodawców na kwalifikacje i umiejętności, potrzeb edukacyjno-szkoleniowych przedsiębiorców, aktywizacji zawodowej osób długotrwale bezrobotnych, sytuacji społeczno-gospodarczej na śląskim rynku pracy, sytuacji kobiet, cudzoziemców, uchodźców na regionalnym rynku pracy. Ponadto prowadzi analizy statystyczne dotyczące bezrobocia rejestrowanego oraz współrealizuje ogólnopolskie badanie "Barometr zawodów" w województwie śląskim.

Grzegorz Miketa – Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach na Wydziale Ekonomii, Członek Rady Rynku Pracy, Ekspert przy tworzeniu "Barometru zawodów", Członek Rady ds. Kompetencji w branży motoryzacyjnej przy Ministerstwie Rozwoju, prowadzi Narady Oświatowe związane z kształceniem dualnym młodocianych pracowników, bierze aktywny udział w konferencjach na temat szkolnictwa uczniów szkół zawodowych i branżowych, wspiera inicjatywy lokalne związane z rzemiosłem.

Laurencja Krenzel – Kierownik Działu Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie na kierunku Pedagogika w zakresie poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Ekspert w zakresie opracowania opisów do Polskiej Ramy Kwalifikacji, Ekspert przy tworzeniu "Barometru zawodów" i nowej perspektywie egzaminowania. Prowadząca Narady i Konferencje Oświatowe dotyczące kształcenia dualnego pracowników młodocianych, autorka i Koordynator projektów europejskich skierowanych dla Uczniów i pracowników podnoszących kwalifikacje zawodowe. Osoba aktywnie wspierająca inicjatywy lokalne związane z rzemiosłem, praktyk w zakresie Oświaty i Kwalifikacji Zawodowych.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 23 sierpnia 2022
Zmieniono 19 września 2022
Zarchiwizowano 26 września 2022
Wróć