XXI konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych:

"Wsparcie dziecka chorego na różnych płaszczyznach edukacji"

Konferencja wyjazdowa
Miejsce: Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10
Termin: 6 - 7 października 2022 r.

Szanowni Państwo!

Tegoroczny temat konferencji koncentruje się wokół wsparcia dziecka chorego na różnych płaszczyznach: psychologicznej, prawnej, emocjonalnej, terapeutycznej, multimedialnej, społecznej. Chcemy wspólnie z Państwem poszukać odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób budować odporność psychiczną naszych uczniów, tak istotną w aspekcie choroby i nieustannych wyzwań tego świata.

W tym roku zaplanowałyśmy jedną sesję wykładową i dwie warsztatowe (każdy uczestnik może wybrać dwa z czterech proponowanych warsztatów). Dyrektorów szkół i placówek tradycyjnie zapraszamy na seminarium o tematyce prawnej.

 

Plan konferencji

Dzień I - 6 października 2022 r.

13:00 – 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 – 14:50

Obiad

Część wykładowa

15:00 – 15:15

15:15 – 16:45

Uroczyste otwarcie konferencji

Jak budować odporność psychiczną dziecka chorego?

dr hab. Piotr Majewicz – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

16:45 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:00

Prezentacja działań Zespołu Szkół Specjalnych im. dr. St. Kopczyńskiego przy Wojewódzkim Centrum Pediatrii Kubalonka w Istebnej

dyrektor Daria Wegrzyn-Welc, nauczyciel bibliotekarz Teresa Sawtyruk

18:30

Kolacja

Dzień II - 7 października 2022 r.

8:00 – 8:50

Śniadanie

Część warsztatowa

9:00 – 10:30

Warsztaty dla uczestników:

 1. Seminarium dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie oświatowym
  Anna Król – specjalistka prawa oświatowego
 2. Interaktywne książeczki i myślografia jako metody wsparcia dziecka chorego
  Jolanta Drosdzol – Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii w Chorzowie
 3. Multimedia narzędziem wspierającym nauczyciela na terenie placówki leczniczej
  Sebastian Koczy – ROM-E „Metis” w Katowicach
10:30 – 11:00Przerwa kawowa:

11:00 – 12:30

Warsztaty dla uczestników:

 1. Książka jako narzędzie wsparcia nauczyciela dziecka chorego
  Magdalena Wieczorek – ROM-E „Metis” w Katowicach
 2. Dziecięce emocje od podszewki- jak wspierać w sytuacjach trudnych?
  Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – ROM-E „Metis” w Katowicach

12:30 – 13:00

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:00 – 14:00

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

dr hab. Piotr Majewicz, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie
Kierownik katedry Dydaktyki Specjalnej i Psychoedukacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W pracy naukowo-badawczej koncentruje się wokół zagadnień związanych z psychopedagogicznymi problemami dzieci i młodzieży z przewlekłymi chorobami somatycznymi, rehabilitacją w kontekście psychologii pozytywnej, osobowością pedagoga specjalnego, a przede wszystkim, co stanowi główny obszar eksploracji – psychospołecznym funkcjonowaniem osób z niepełnosprawnością ruchową. Autor ponad wielu artykułów i książek, współautor, współredaktor książek z zakresu psychologii rehabilitacji i pedagogiki specjalnej.

Anna Król
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconych tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Jolanta Drosdzol
Absolwentka bibliotekoznawstwa i informacji naukowej Uniwersytetu Śląskiego. Nauczyciel dyplomowany, biblioterapeuta. Kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. J. Lompy w Katowicach, Filii w Chorzowie. Wykładowca przedmiotu Biblioterapia. Metodyka pracy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym w Instytucie Studiów Podyplomowych w Tychach. W latach 2013-2019 przewodnicząca Rady Programowej Chorzowskich Zeszytów Dydaktycznych. Prowadzi zajęcia, warsztaty, kursy i szkolenia współpracując z jednostkami doskonalenia nauczycieli. oraz warsztaty dla seniorów w ramach Akademii Seniora przy Chorzowskim Centrum Kultury. Od kilku lat współorganizuje spotkania poetycko-muzyczne. Swoje pasje, czyli malarstwo i poezję wykorzystuje w codziennej pracy zarówno z dziećmi, jaki i z seniorami. Traktuje je jako działanie terapeutyczne, które koi duszę i pozwala uwolnić nagromadzone emocje.

Na co dzień maluje hobbystycznie, hołdując zasadzie "Każdy artysta zaczynał kiedyś jako amator." (Ralph Waldo Emerson)

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
Psycholog, terapeuta pedagogiczny, doradca zawodowy, mediator z 20-letnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany. Wieloletni członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukacyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach. Obecnie nauczyciel konsultant w ROM-E „Metis” w Katowicach.
Przez kilkanaście lat szkoliła młodzieżowych liderów i wykorzystywała pomysły uczniów na szkolną profilaktykę oraz aktywizowała młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, mediacji rówieśniczych i oświatowych oraz aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

dr inż. Sebastian Koczy
Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Magdalena Wieczorek
Absolwentka filologii polskiej i resocjalizacji Uniwersytetu Śląskiego, studiów podyplomowych z zakresu psychokorekcji zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży i coachingu oraz kursu kwalifikacyjnego z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny. Współpracuje z nauczycielami w zakresie wspierania w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, wspomaga szkoły w rozwoju, prowadzi sieci współpracy i doskonalenia nauczycieli. Prowadzi szkolenia w obszarach: trudne zachowania ucznia, budowanie strategii wychowawczych i korygujących, metoda dramy, dyscyplina, wagary, współpraca z rodzicami, zagrożenia cywilizacyjne.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 490 zł

Termin płatności: 30 września 2022 r.

 

Opłata konferencyjna 490 zł obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i noclegu.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch
Koordynatorzy konferencji
e-mail: ,
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 oraz wew. 123

Opublikowano 26 lipca 2022
Zmieniono 7 września 2022
Zarchiwizowano 6 października 2022
Wróć