Zapraszamy Państwa serdecznie na konferencję Budowanie stref wsparcia dla dziecka/nastolatka w kryzysie w dniu 24 maja 2022 r.

 

Konferencja jest działaniem hybrydowym wchodzącym w skład Kampanii społecznej na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży "Pomimo... Bądź" i IV Konferencji regionalnej "Kryzys suicydalny – od prewencji do interwencji".

Podstawowym celem konferencji jest propagowanie działań wspierania, budowania i wzmacniania zdrowia psychicznego oraz prewencja i profilaktyka zachowań suicydalnych.

Działania Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach od wielu lat zogniskowane są wokół tematyki związanej z profilaktyką zachowań suicydalnychwsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Obecna konferencja jest zatem realizowana w ramach dwóch naszych powyższych zadań.

 

Program konferencji:

Godzina

Temat wystąpienia

14:00 – 14:15

Uroczyste otwarcie konferencji

Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

14:15 – 16:00

Rówieśnicza interwencja kryzysowa

Tomasz Bilicki

16:00 – 17:45

Siła rodzica – sposoby wzmacniania kompetencji rodzicielskich

Danuta Wieczorkiewicz

17:45 – 18:00

Zakończenie konferencji

 

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 5

Prowadzenie: Wioleta Baraniak, Mirosława Bochner, Krystyna Szczęsna-Witkowska

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 6 z 490.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

O prelegentach:

Tomasz Bilicki – psychoterapeuta, certyfikowany interwent kryzysowy (University of Maryland), absolwent programu szkoleniowego ICISF w modelu indywidualnej i grupowej interwencji kryzysowej CISM, zalecanego przez ONZ. Szkolił się także na Uniwersytecie w Nowym Jorku, Utrechcie i Harvarda. Ukończył psychologię motywacji na Uniwersytecie SWPS oraz kilkaset godzin szkoleń w zakresie wsparcia i terapii (m.in. w Instytucie Psychologii Zdrowia, Polskim Instytucie Ericksonowskim, Dolnośląskim Centrum Psychoterapii, Ośrodku Psychoterapii "Mały książę" w Krakowie). Prowadzi konsultacje, terapię, interwencję kryzysową i treningi umiejętności społecznych dla nastolatków.

Danuta Wieczorkiewicz – psycholog, absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, 4-letniego kursu psychoterapii indywidualnej i grupowej w nurcie psychodynamicznym a także studiów podyplomowych z Seksuologii Klinicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą najczęściej w obszarze profilaktyki samobójstw, autoagresji, depresji i zaburzeń odżywiania się. Prezes i założyciel Fundacji Zobacz... JESTEM.

 

Dodatkowych informacji o konferencji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Krystyna Szczęsna-Witkowska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Opublikowano 4 maja 2022
Wróć