Serdecznie zapraszamy Państwa na konferencję w dniach 19 - 20 maja 2022 r. pt. "Profilaktyka – Pomoc – Wsparcie" – o dynamice czynników chroniących i zaburzających funkcjonowanie dzieci/uczniów.

Podstawowymi celami konferencji jest przybliżenie tematyki związanej z:

 • prawnymi i etycznymi aspektami pracy psychologa i pedagoga szkolnego,
 • procedurami budowania szkolnych zespołów interwencyjnych,
 • budowaniem programów profilaktycznych opartych na diagnozie placówki,
 • przeżywaniem i radzeniem sobie z traumą i kryzysem u dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • czynnikami chroniącymi młodych ludzi i czynnikami wzmacniającymi ich codzienne funkcjonowanie.

Konferencja będzie odbywała się w cyklu dwudniowym.

Pierwszy dzień wykładowo/seminaryjny poświęcony zostanie aspektom prawnym i etycznym oraz tworzeniu zespołów interwencyjnych na terenie placówki.

Drugi dzień warsztatowy poświęcony będzie pracy z traumą. Podejmiemy tematy związane z dobrostanem dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Zastanowimy się jak można wesprzeć młodych ludzi poprzez koncentrację na tym czym młodzi ludzie dysponują, co jest ich kompetencjami i zasobami. Kolejnym obszarem refleksji będzie jak budować skuteczne programy profilaktyczne, które opierają się na tym, czego naprawdę potrzeba danej szkole/ placówce.

Konferencja jest przedsięwzięciem w obszarze wspierania zdrowia psychicznego i zapobiegania problemom natury psychicznej u dzieci i młodzieży. Dlatego mamy nadzieję, że podjęte w trakcie konferencji tematy skłonią nas dorosłych do poszukiwania czynników, które są protekcyjne i wspierające dzieci i młodzież. Jednocześnie w myśl zasady: wspieramy wtedy, gdy sami mamy siłę chcemy podkreślić jak zadbać o własny dobrostan psychiczny, jak poszukać balansu miedzy empatycznym byciem a aktywnym wspieraniem.

Termin konferencji: 19 - 20 maja 2022 r.

Miejsce konferencji: Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10

Tematyka konferencji:

19 maja 2022 r.

Godzina

Temat

9:00 – 10:00

Rejestracja uczestników

10:00 – 13:30

Wykłady:

 1. Prawne i etyczne aspekty pracy psychologa i pedagoga
  dr Jerzy Grad – dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Katowicach
 2. Współpraca z sądem rodzinnym
  Bożena Kowalska – kurator sądowy, kierownik II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującej orzeczenia w sprawach rodzinnych i nieletnich Sądu Rejonowego w Sosnowcu

13:30 – 15:00

Obiad

15:00 – 17:00

 • Jak zbudować zespół interwencji kryzysowej na terenie szkoły/placówki?
  Aleksandra Kruszyńska – wicedyrektor ROM-E Metis w Katowicach

19:00

Kolacja

20 maja 2022 r.

Godzina

Temat

9:30 – 11:00

Wykład:

 • Praca z dzieckiem w traumie
  Tomasz Wojtasik – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

11:00 – 11:30

Przerwa

11:30 – 13:30

Warsztaty do wyboru. Prowadzący – nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach:

 • W poszukiwaniu diamentów mocy – Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach
  Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka
 • Praca z dzieckiem z doświadczeniem migracji
  Anna Dzięgiel, Tomasz Wojtasik
 • Dobrostan psychiczny nauczycieli
  Wioleta Baraniak
 • Tworzenie szkolnych programów profilaktycznych opartych na diagnozie placówki
  Magdalena Wieczorek

13:30

Obiad

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 560 zł

Termin płatności: 13 maja 2022 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 57K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Opublikowano 19 kwietnia 2022
Zmieniono 29 kwietnia 2022
Wróć