W porozumieniu z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach, poruszamy niezwykle trudny i ważny temat, zapobiegania zagrożeniom związanym z wykorzystywaniem i krzywdzeniem dzieci i młodzieży. Tysiące dzieci i młodzieży z Ukrainy uciekających przed wojną znalazło się w zupełnie nowym i niezrozumiałym dla siebie miejscu i sytuacji. Razem ze swoimi rodzinami (a czasem bez nich) szukają pomocy i oparcia. W takiej sytuacji stają się w sposób szczególny narażone na wykorzystanie ze strony osób dorosłych. Naszym celem zapobieganie zdarzeniom tego typu i wsparcie Państwa w działaniach profilaktycznych.

Konferencja będzie tłumaczona na język ukraiński, dlatego zapraszamy do udziału w niej również ukraińskich nauczycieli, opiekunów oraz asystentów kulturowych. Przekażemy Państwu materiały do pracy z dzieckiem młodszym, również w ukraińskiej wersji językowej.

Celem konferencji jest podniesienie wiedzy na temat:

  • bezpiecznych zachowań dziecka w kontaktach z dorosłym,
  • rozmowy z dzieckiem na trudne tematy,
  • przygotowania nauczyciela i wychowawcy do podejmowania interwencji i prowadzenia rozmów z rodzicami oraz opiekunami,
  • bezpieczeństwa (zagrożeń) dzieci i młodzieży będących w nowym miejscu i sytuacji,
  • ograniczenia zdarzeń z udziałem dzieci, których sprawcami są osoby dorosłe, zwłaszcza tych dotyczących wykorzystywania seksualnego czy pornografii dziecięcej,
  • reagowania w sytuacjach zagrożenia,
  • zapobiegania wakacyjnym zagrożeniom i kryzysom.

Zapraszamy 29 kwietnia 2022 r. w godz. 17:00 – 20:00 na spotkanie ze specjalistami: Bogdaną Gayevą (Ukrainka, tłumaczka (MOS, Radio Katowice), studentka UŚ: Kultura i Komunikacja w Biznesie, Aleksandrą Kruszyńską (psycholog, wicedyrektor ROM-E „Metis” w Katowicach oraz podkomisarzem Damianem Ciecierskim (zastępca koordynatora Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji KWP w Katowicach).

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Koordynator konferencji:

Aleksandra Kruszyńska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 121
e-mail:

Opublikowano 7 kwietnia 2022
Zarchiwizowano 29 kwietnia 2022
Wróć