Zapraszamy na cykl seminariów Bliżej Zintegrowanej Strategii Umiejętności – zbudujmy dzieciom dobry start.

Adresaci szkolenia: doradcy zawodowi, nauczyciele, wychowawcy.

Terminy: 23 marca, 20 kwietnia, 11 maja w godz. 16:00 – 17:30 i 18 maja 2022 r. w godzinach 16:00 – 18:15

Miejsce: szkolenia online na platformie ClickMeeting i Zoom

Udział nieodpłatny.

 

Opis szkolenia

Zapraszamy na cykl webinariów, podczas których będziemy kontynuować tematykę poruszaną podczas VII Konferencji RFDZ "Kompetentni w zmieniającym się świecie". Wspólnie przyjrzymy się roli dorosłych w budowaniu środowiska sprzyjającego rozpoznawaniu i rozwijaniu naturalnych predyspozycji, kształtowaniu nastawienia prorozwojowego, samodzielności i utrzymywaniu motywacji do uczenia się przez całe życie. Zastanowimy się, jak skutecznie wdrażać założenia Zintegrowanej Strategii Umiejętności w naszych środowiskach edukacyjnych. A wszystko po to, aby jak najlepiej przygotować młodych do przechodzenia z edukacji na rynek pracy oraz całożyciowego rozwijania umiejętności.

Zaplanowaliśmy trzy seminaria:

23 marca 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30, online na platformie ClickMeeting

"Pomóżmy w zarządzaniu sobą" – 39S/O/I

  • Wpływ relacji wczesnodziecięcych na skuteczność i zaradność życiową – Mirosława Bochner
  • Efektywność osobista wspierana narzędziami cyfrowymi – Katarzyna Wilk

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

20 kwietnia 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30, online na platformie ClickMeeting

"Pomóżmy utrzymać motywację" – 39S/O/II

  • Nastawienie rozwojowe, czyli o walorach wytrwałości – Krystyna Szczęsna-Witkowska, Tomasz Wojtasik
  • Motywacja 3.0 – Sonia Gogulla, Grażyna Skirmuntt

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

11 maja 2022 r. w godz. 16:00 – 17:30, online na platformie ClickMeeting

"Pomóżmy rozwinąć skrzydła" – 39S/O/III

  • Wspieranie samodzielności dziecka od najmłodszych lat – Gabriela Niemiec
  • Rozpoznawanie i rozwijanie naturalnych predyspozycji – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Ewa Kustwan-Mróz
  • Młodzi wchodzący na rynek pracy – programy wsparcia – Rafał Rojek, Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

 

Całość zakończymy warsztatami z zakresu tworzenia kolekcji zasobów cyfrowych, na których pokażemy jak w prosty, uporządkowany sposób przygotować zbiór materiałów edukacyjnych i informacyjnych do wykorzystania m.in. przez rodziców.

18 maja 2022 r. w godz. 16:00 – 18:15, online na platformie Zoom

"Podzielmy się informacjami" – Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

 

Warunki uczestnictwa

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

 

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorki:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

O prowadzącym:

Rafał Rojek – doradca zawodowy z wieloletnim stażem, praktyk rynku pracy, asystent EURES, certyfikowany trener z doświadczeniem w zakresie stosowania różnych metod poradnictwa zawodowego zarówno dla dorosłych jak i młodzieży szkolnej, autor, współpracownik i realizator programów szkoleń dla różnych grup odbiorców.

Opublikowano 25 lutego 2022
Zmieniono 7 maja 2022
Zarchiwizowano 18 maja 2022
Wróć