3 listopada 2021 r. została podpisana umowa pomiędzy JM Rektorem Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. dr. hab. n. med. Tomaszem Szczepańskim a Bożeną Bucką, dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego „Metis”. Razem będziemy realizować pionierskie projekty w pracy edukacyjnej i wychowawczej, wykorzystując m.in. metodę dramy. Zaangażowani w projekt nauczyciele zostaną przeszkoleni z zakresu tworzenia scenariuszy dramowych dla swoich uczniów. Do zbudowania scenariuszy dramy wykorzystamy prawdziwe, poruszające historie, których uczniowie doświadczają w swoim życiu, dzięki czemu nauczyciele będą mogli za pomocą nabytych kompetencji oraz przy wsparciu dydaktycznym pracowników SUM poszerzyć ich wiedzę, ale przede wszystkim przygotować uczniów do konkretnych działań wspierających prozdrowotne zmiany. Problemy, które staną się tematami edukacji to między innymi profilaktyka otyłości, czy wzmacnianie zdrowia psychicznego.

Opublikowano 8 listopada 2021
Wróć