Zespół badawczy Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr Małgorzaty Wójcik rozpoczyna badanie nt.: "Postrzegania zjawiska prześladowania rówieśniczego przez rodziców/opiekunów dzieci".

Celem planowanego badania jest poznanie opinii oraz doświadczeń rodziców/opiekunów dzieci, które doświadczyły bullyingu/przemocy rówieśniczej w szkole. Projekt BULLYING AND PARENTING ma na celu zbadanie w jaki sposób rodzice (opiekunowie) dowiadują się, że ich dziecko jest prześladowane, jak określają przyczyny tego zjawiska oraz jakie są ich własne doświadczenia szkolne. Ważnym aspektem jest zbadanie postrzegania konkretnych działań zapobiegających lub interweniujących podejmowanych przez rodziców i personel szkoły.

Nadrzędnym celem badania jest zgromadzenie danych pozwalających na ulepszenie programów zapobiegających przemocy rówieśniczej w szkołach. Rodzice stanowią bardzo ważne ogniwo w zapobieganiu przemocy i w podejmowaniu działań interwencyjnych.

Zapraszamy rodziców/opiekunów dzieci, które na dowolnym etapie edukacji doświadczyły problemów w relacjach w szkolnej grupie rówieśniczej (np. bicia, szarpania, obgadywania, dokuczania, wykluczania z grupy, krzywdzenia za pomocą telefonu/internetu/mediów społecznościowych) do udziału w badaniu polegającym na indywidualnej rozmowie. Zostanie ona przeprowadzona online lub – zależnie od warunków pandemicznych/preferencji uczestników – na żywo. Będzie anonimowapoufna. Będzie trwała około półtorej godziny. Zebrane informacje będą użyte tylko w celach naukowych.

Chcielibyśmy w szczególności poznać doświadczenia oraz opinię rodziców/opiekunów, aby usprawnić szkolne programy antyprzemocowe.

Jeżeli Twoje dziecko/dziecko pozostające pod Twoją opieką doświadczyło tego typu agresji w szkole PROSIMY KLIKNIJ NA LINK I WYPEŁNIJ KWESTIONARIUSZ.

Opublikowano 5 listopada 2021
Wróć