VII Konferencja

Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

"Kompetentni w zmieniającym się świecie"

22 listopada 2021 r.

 

Zapraszamy do udziału w konferencji poświęconej idei uczenia się przez całe życie. Nasze spotkanie z Państwem będzie okazją do refleksji nad zagadnieniami związanymi z rozwojem osobistym, uczeniem się, utrzymywaniem motywacji, poszukiwaniem swoich zasobów, zarządzaniem karierą.

Konferencją rozpoczniemy cykl webinariów, podczas których wspólnie przyjrzymy się roli dorosłych w budowaniu środowiska sprzyjającego uczeniu się, rozwijaniu naturalnych predyspozycji i kształtowaniu nastawienia prorozwojowego oraz zastanowimy się, jak skutecznie wdrożyć Zintegrowaną Strategię Umiejętności w naszych środowiskach edukacyjnych.

Program konferencji

16:00 – 16:10

Otwarcie konferencji

16:10 – 17:00

Dlaczego warto uczyć się przez całe życie?

dr Anna Syrek-Kosowska – Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej

17:00 – 17:40

Dlaczego w niektórych rodzinach dzieci chętniej się uczą?

Ewa Kustwan-Mróz – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

17:40 – 17:55

Przerwa

17:55 – 18:35

Tworzenie w szkole środowiska służącego uczeniu się oraz współpracy, zespołowości i interdyscyplinarności

Anna Dzięgiel – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

18:35 – 19:15

Planowanie uczenia się przez całe życie i potwierdzanie umiejętności

Aleksandra Wojciechowska – Instytut Badań Edukacyjnych

19:15 – 19:30

Podsumowanie konferencji, przedstawienie harmonogramu seminariów tematycznych

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 2 listopada 2021
Zarchiwizowano 22 listopada 2021
Wróć