Temat: Nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emerytura powszechna, emerytura z rekompensatą za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze

Termin: wtorek, 26 października 2021 r., godz. 10:00 – 12:00

Numer telefonu: 32 34 90 626

Specjalista ZUS przekaże Państwu informacje związane z  tematem, a w szczególności:

  1. Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  2. Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  3. Jakie dokumenty należy złożyć?
  4. Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  5. Świadczenia kompensacyjne, a dodatkowe zatrudnienie.
  6. Emerytura powszechna – zasady przyznawania i  obliczania.
  7. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze – kiedy przysługuje, w jakiej wysokości.
Opublikowano 11 października 2021
Wróć