Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach zaprasza na konferencję organizowaną we współpracy z Uniwersytetem SWPS w Katowicach

Profilaktyk i profilaktyka szkolna w kryzysie – dylematy, wyzwania i rekomendacje,

która się odbędzie się 4 listopada 2021 roku.

Miejsce: Aula Uniwersytetu SWPS w Katowicach, ul. Techników 9.

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji dotyczącej szeroko rozumianej profilaktyki. Będziemy mieli zaszczyt gościć u nas wyjątkowych specjalistów zajmujących się w Polsce diagnozowaniem, projektowaniem, realizowaniem oraz ewaluacją programów profilaktycznych: prof. Anną Brzezińską, Krzysztofa Ostaszewskiego, Artura Malczewskiego, Dorotę Macander i Małgorzatę Wójcik.

Mamy nadzieję, że pomoże to Państwu w urealnieniu Waszych szkolnych działań z obszaru psychoedukacji i profilaktyki uniwersalnej.

Chcemy też spojrzeć na obecną postpandemiczną sytuację dzieci i młodzieży w szkole, wyzwania i kierunki pracy. Chcemy Was wesprzeć w poszukiwaniu sensów i znaczeń codziennych szkolnych interwencji i oddziaływań.

 

11:00 – 11:15

Otwarcie konferencji

Bożena Bucka – Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

11:15 – 12:45

Czynniki chroniące a wiek rozwojowy (wiek przedszkolny i szkolny)

prof. Anna Brzezińska – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

12:45 – 13:00

Przerwa

13:00 – 13:30

Czynniki wspierające aktywne poszukiwanie pomocy w sytuacjach prześladowania rówieśniczego – doniesienia z badań

dr Małgorzata Wójcik, SWPS w Katowicach

13:30 – 14:15

Wyzwania stojące przed profilaktyką z perspektywy nauki i praktyki w środowisku szkolnym i społeczności lokalnej

Krzysztof Ostaszewski – Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

14:15 – 14:30

Przerwa

14:30 – 15:15

Próbując ułożyć puzzle w całość: standardy profilaktyki, programy profilaktyczne oparte na dowodach naukowych

Artur Malczewski – Centrum Informacji o Narkotykach i Narkomanii, Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii

15:15 – 15:45

Rola i zadania szkoły/placówki oświatowej w profilaktyce zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży

Dorota Macander – Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Opublikowano 7 października 2021
Wróć