W roku szkolnym 2021/2022 przygotowaliśmy jedną edycję kursu wprowadzającego dla szkól i placówek, które przystępują do projektu.

 

Szkolenie jest zaplanowane w formule spotkań stacjonarnych w siedzibie Ośrodka.

 

Każdy uczestnik dokonuje indywidualnej rejestracji online na to szkolenie.
Link do rejestracji znajdą Państwo poniżej.

Rejestracji dokonują osoby wyznaczone przez dyrektora i wymienione imiennie w przesłanym do nas zgłoszeniu szkoły/placówki do udziału w projekcie oraz nowi koordynatorzy w placówkach.

Apelujemy do Państwa o podawanie w formularzu rejestracyjnym adresu e-mail, którego używacie Państwo na co dzień i sprawdzacie na bieżąco.
O ewentualnych zmianach w harmonogramie spotkań, w tym o odwołaniu spotkania i/lub zmianie terminu będziemy Państwa informować za pośrednictwem e-maila wysyłanego pod adres wpisany do formularza rejestracyjnego lub w SMS-ie – jeżeli podacie Państwo swój numer telefonu komórkowego w formularzu.

Po wypełnieniu i wysłaniu formularza zgłoszeniowego, system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany przez Panią/Pana w formularzu. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w wybranym cyklu szkoleniowym.

Prosimy o przybycie na pierwsze (i następne zajęcia) zgodnie z harmonogramem spotkań podanym w opisie.

 

Szczegóły i zapisy w linku: www.metis.pl/content/view/3719/40/

 

Serdecznie pozdrawiam i do zobaczenia na zajęciach

Tomasz Wojtasik
Konsultant ROM-E Metis w Katowicach

Opublikowano 1 października 2021
Wróć