Drogie/Drodzy

W roku szkolnym 2021/2022 po raz drugi proponujemy możliwość wybrania przez Państwa szkolenia wg własnych preferencji zgodnie z potrzebami, zainteresowaniami, priorytetami – ze wszystkich form opublikowanych na stronie www.metis.pl. ZAMIAST oferty szkoleń przygotowanej specjalnie dla (przed)szkolnych koordynatorów,

Przypominam, że udział w szkoleniach jest warunkiem ubiegania się o Certyfikat Śląskiej Sieci oraz jest ważnym elementem autoewaluacji w trakcie ubiegania się o Certyfikat Krajowy. Obecnie blisko pięćset przedszkoli i szkół współpracuje z nami w tym projekcie i szkolenia są jedną z form realizacji sieciowania i współpracy w ramach sieci.

Każda osoba będzie wybierać w danym roku szkolnym:

  • cykl złożony z co najmniej 3 spotkań,

lub

  • 4 pojedyncze formy – z wyłączeniem konferencji.

Dopuszczamy wszelkie tryby: stacjonarny, online i hybrydowy.

Ponadto dopuszczamy również możliwość zamówienia w Ośrodku szkolenia rady pedagogicznej – zgodnego z Państwa potrzebami i planami rozwoju zawodowego. Pełna oferta szkoleń znajduje się na stronie internetowej Ośrodka (> Oferta > Warsztaty dla grup lub > Warsztaty dla rad pedagogicznych).

W związku z tą zmianą prosimy o wpisywanie tytułów odbytych szkoleń do przesyłanych do nas rocznych raportów z realizacji projektu.

Bez zmian pozostają:

  • kurs wprowadzający do projektu dla nowych przedszkoli, szkół i placówek – jest on obowiązkowy dla wyznaczonych przez dyrektora koordynatorów i członków zespołu koordynującego w szkołach i placówkach, które przystąpiły do projektu w tym roku szkolnym (12D/1)
  • cykle przygotowujące przedszkola i szkoły do ubiegania się o Certyfikat Krajowy PPZ/SzPZ. Informacje o tych szkoleniach znajdą Państwo w osobnych informacjach w sekcji Aktualności.

Ponadto:

  1. Uruchamiamy zajęcia przygotowujące szkoły specjalne do ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Specjalna Promująca Zdrowie.
    Cykl jest adresowany do koordynatorów promocji zdrowia w szkołach specjalnych kształcących dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną.
    W tym roku szkolnym zaplanowałem pilotażowo na razie tylko jedną grupę, która będzie składać pełną dokumentację do 30 czerwca 2022 roku. Szczegóły podaję w osobnym poście w sekcji Aktualności.
  2. W związku z tym, że w wielu szkołach i placówkach współpracujących z nami z różnych przyczyn zmienił się koordynator projektu oraz zespół koordynujący, zachęcamy tych z Państwa, których to dotyczy do zapisywania się na kurs wprowadzający do projektu (12D/1)
Opublikowano 1 października 2021
Wróć