Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny "Metis" w Katowicach we współpracy z Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi serdecznie zaprasza nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów
na bezpłatną konferencję,
która odbędzie się 29 września 2021 roku
w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi przy ul. Tuwima 14

"Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny"

 

Uwaga! Spotykamy się na żywo!

13:15 – 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 – 14:15

Uroczyste otwarcie konferencji

14:15 – 15:00

Socjologiczny obraz współczesnej rodziny

dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

15:00 – 15:45

Jak budować relacje z rodziną

Grzegorz Machalica, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi

15:45 – 16:00

Przerwa

16:00 – 17:30

Warsztaty do wyboru:

 1. Nastolatek w rodzinie
  Ewa Kustwan-Mróz, nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 2. Mamo, tato – pobaw się ze mną!
  Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 3. Jak budować więź z dzieckiem
  Mirosława Bochner – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 4. Depresja w rodzinie
  Beata Birnbach – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 5. Coaching rodzicielski
  Magdalena Wieczorek – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 6 z 80.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Katarzyna Jaworska
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

 

O wykładowcach i prowadzących:

dr Agnieszka Rychłowska-Niesporek – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, nauczyciel i kierownik praktyk zawodowych w Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Jest autorką i współautorką publikacji z zakresu socjologii rodziny i pracy socjalnej. W 2020 roku opublikowała monografię pt. "Rozważni czy romantyczni? Socjologiczne studium ekonomicznych i kulturowych uwarunkowań życia singli". Od kilku lat organizuje konkurs własnego autorstwa dla szkół ponadpodstawowych województwa śląskiego pt. "Lider Dobroczynności", koordynuje także społeczny projekt pt. "Akcja Pisania Bajek" dla dzieci ze środowisk marginalizowanych. Obszar zainteresowań badawczych: socjologia rodziny, praca socjalna, komunikacja społeczna.

Grzegorz Machalica – absolwent Uniwersytetu Śląskiego, pedagog. Od początku swojej kariery zawodowej skupiony na kwestiach wychowania i kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych. Wychowawca, nauczyciel akademicki, zawodowo związany z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny w Chorzowie, warszawską Uczelnią Korczaka i, aktualnie, Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Czeladzi. Od ośmiu lat koordynator i pedagog w szkole międzynarodowej Complex of Silesian International Schools w Katowicach. Specjalista w zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej, mentoringu i superwizji. Miłośnik turystyki górskiej, wypraw w ciekawe miejsca i długich spacerów po lesie.

Mirosława Bochner – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze).

Ewa Kustwan-Mróz – psycholog, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach. Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Magdalena Wieczorek – polonistka – filologia polska – UŚ, Psychokorekcja zaburzeń zachowania dzieci i młodzieży; Resocjalizacja UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Nauczyciel dyplomowany, wieloletni pedagog szkolny. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem lokalnym, na rzecz wychowania i profilaktyki – z doradcami metodycznymi, pedagogami i psychologami szkolnymi uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Beata Birnbach – Psychologia – UŚ, nauczyciel dyplomowany. Absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii" prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Szkolenia i superwizje w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.22-letni staż pracy zawodowej; posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Od wielu lat prowadzi szkolenia dla nauczycieli, pedagogów i psychologów, zwiększające m.in. ich umiejętności pracy z grupą i radzeniem sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi, wspierania dziecka w rozwoju oraz w obliczu różnego rodzaju sytuacji kryzysowych (m.in. przemocy rówieśniczej, rozwodu, śmierci osób bliskich).

Gabriela Niemiec – nauczyciel dyplomowany; wykładowca; trener; specjalność: wychowanie przedszkolne, pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika; posiadający wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. Wieloletni nauczyciel przedszkola oraz Kolegium Nauczycielskiego w Bytomiu. Zajmuje się zagadnieniami nauczania i wychowania małego dziecka od wielu lat. Służy swoim doświadczeniem, pomocą oraz propozycjami rozwiązań, które z powodzeniem można wykorzystać na zajęciach w swojej placówce. Zajmuje się również nauczaniem młodzieży – przyszłej kadry nauczycielskiej. Swoją pracę w edukacji traktuje jako własną pasję.

Opublikowano 15 września 2021
Wróć