Zapraszamy na I ogólnopolską wyjazdową konferencję dla nauczycieli-wychowawców świetlic szkolnych –
Świetlicowe Inspiracje.

 

Nauczyciel... to jedna z najbardziej wyjątkowych postaci na całym świecie, bo któż inny mógłby każdego dnia ofiarowywać to, co w nim najlepszego, cudzym dzieciom?
Deanna Beisser

 

Wychowawcy świetlicy szkolnej nie mają dużego wyboru szkoleń oraz spotkań skierowanych do swojej grupy zawodowej. Nie ma jasnych procedur i przepisów dotyczących organizacji pracy świetlicy. Brakuje nam spotkań, podczas których można wymienić się doświadczeniami czy po prostu porozmawiać z kimś, kto mierzy się z podobnymi problemami w pracy wychowawcy świetlicy szkolnej. Mamy wiele pytań, na które chcemy znaleźć odpowiedzi.

Dlatego też narodził się pomysł zorganizowania pierwszej konferencji wyjazdowej adresowanej do Państwa. Cel konferencji to przede wszystkim spotkanie i zintegrowanie grupy wychowawców świetlic szkolnych oraz wymiana doświadczeń.

Konferencja umożliwi zapoznanie się z rozwiązaniami organizacyjnymi w świetlicy szkolnej i dobrymi praktykami jej funkcjonowania. Przeprowadzone zostaną warsztaty, podczas których nauczyciele-konsultanci zaprezentują ciekawe propozycje zajęć.

 

Adresaci: konferencja adresowana jest do nauczycieli-wychowawców świetlic szkolnych oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli.

Miejsce: Ustroń

Termin konferencji: 22 - 23 października 2021 r.

Koszt udziału około 400 zł – dokładna cena zostanie podana po ustaleniu miejsca konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: około 400 zł – szczegóły wkrótce

Termin płatności: 4 października 2021 r.

Wolnych miejsc: 14.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 32K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Ewelina Darul, Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail: ;

 

Program konferencji

I dzień – 22 października 2021 r. (piątek)

13:30 – 14:30 – recepcja – zameldowanie się uczestników konferencji

14:30 – 15:30 – obiad

16:00 – 17:00 – wykład – Organizacja pracy wychowawcy świetlicy szkolnej – doradca metodyczny dla nauczycieli świetlic szkolnych – Ewelina Darul

17:00 – 17:15 – przerwa kawowa

17:15 – 18:15 – wykład – Dobre praktyki w świetlicy szkolnej – doradca metodyczny dla nauczycieli świetlic szkolnych – Ewelina Darul oraz nauczyciel – wychowawca świetlicy w Szkole Podstawowej nr 58 w Katowicach – Magdalena Marcinkowska-Baran

19:00 – uroczysta kolacja

II dzień – 23 października 2021 r. (sobota)

8:00 – 9:00 – śniadanie

 1. 9:30 – 10:30 – 4 warsztaty w 4 grupach
  1. Kamishibai – teatr ilustracji – Gabriela Niemiec
  2. Papieroplastyka w pracy z dzieckiem – Anna Czerwiec-Banek
  3. Kompozycje barwne – dekalkomania – Iwona Bogatko
  4. Formy rzeźbiarskie z taśmy gipsowej – Gabriela Wawrzynek
 2. 10:45 – 11:45 – zmiana grup i kolejne warsztaty

11:45 – 12:00 – przerwa kawowa

 1. 12:00 – 13:00 – zmiana grup i kolejne warsztaty

13:00 – 13:15 – przerwa kawowa

 1. 13:15 – 14:15 – zmiana grup i kolejne warsztaty

14:15 – 14:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

14:30 – 15:30 – obiad (wyjazd)

Opublikowano 10 września 2021
Wróć