XX konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Bądź dla siebie dobry w czasie kryzysu i zmiany".

Ustroń, 7-8 października 2021 r.

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy na nasze jubileuszowe spotkanie. Tegoroczny temat konferencji zogniskowany jest wokół zmiany, którą zapoczątkował kryzys pandemii. Chcemy wspólnie z Państwem skupić się na tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na nas i naszych uczniów, a także odnaleźć źródła siły i osobistych zasobów ułatwiające nam adaptację w długotrwałym procesie zmiany.

W tym roku zaplanowałyśmy jedną sesję wykładową i jedną warsztatową.

Plan konferencji

Dzień I - 7 października 2021 r.

13:00 – 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 – 14:50

Obiad

Część wykładowa

15:00 – 15:15

Uroczyste otwarcie konferencji

15:15 – 16:45

Zachować zdrowie w stresie i pandemii

prof.dr hab. n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Dyskusja, pytania uczestników

Prezentacja książki Jadwigi Jośko-Ochojskiej i Andrzeja Ochojskiego "Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie"

16:45 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:00

Prezentacja działań Zespołu Szkól Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o. o. w Kamieńcu

Iwona Pilarska – dyrektor placówki

19:00

Kolacja

Dzień II - 8 października 2021 r.

8:00 – 10:00

Śniadanie

 

Część warsztatowa

10:00 – 13:00

Warsztaty dla uczestników:

 1. Seminarium dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie oświatowym
  Anna Król, specjalistka prawa oświatowego
 2. "Dobre dni to te, które mają nadejść", czyli o coachingu na co dzień
  Mirosława Bochner,Ewa Kustwan- Mróz, ROM-E "Metis" w Katowicach
 3. Kompozycje wielobarwne i różne...
  Iwona Bogatko, ROM-E "Metis" w Katowicach
 4. Antidotum na trudny czas- o pasjach w książkach dla dzieci i młodzieży
  Joanna Szeligowska, ROM-E "Metis" w Katowicach
 5. Warsztat prowadzony przez nauczycieli ZSS Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o. o. w Kamieńcu

Przerwa kawowa: 11:30 – 11:50

13:00 – 13:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:15 – 14:15

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

prof. Jadwiga Jośko-Ochojska – lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego. Od 2002 r. jestem kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii w województwie śląskim. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu prowadzące do powstawania i rozwoju wielu chorób, a jako epidemiolog zajmuje się m.in. negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy.

Anna Król - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Mirosława Bochner – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych.

Ewa Kustwan- Mróz – psycholog, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach. Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Iwona Bogatko – artysta-plastyk, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Obszar, w którym się specjalizuje, to metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Joanna Szeligowska – ukończyła anglistykę na Uniwersytecie Śląskim i studia podyplomowe będące wspólnym projektem Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie i National University of Ireland, Galway. Nauczyciel dyplomowany. Wcześniej związana z Kolegium Nauczycielskim w Bytomiu, obecnie pracuje w AZSO w Chorzowie. W ROM-E Metis zajmuje się przygotowaniem kandydatów do egzaminu nadającego kwalifikacje do nauczania j. angielskiego w placówkach przedszkolnych i szkołach podstawowych i występuje w roli tłumacza podczas konferencji z zagranicznymi gośćmi. Zafascynowana kulturą anglosaską, z pasją uczy angielskiego, wierząc, podobnie jak Nelson Mandela, że: "Jeśli przemówisz do człowieka w jego języku, przemówisz do jego serca". Jej miejscem na Ziemi jest Londyn, do którego stara się wracać jak najczęściej.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 450 zł

Termin płatności: 29 września 2021 r.

Wolnych miejsc: 20.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 2K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Miejsce konferencji będzie podane niebawem.

Opłata konferencyjna 450 zł obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i noclegu.

Uwaga! W przypadku zmieniającej sie sytuacji pandemicznej i ewentualnego wprowadzania związanych z nią obostrzeń w organizacji szkoleń i konferencji, informujemy o możliwości zmiany formy naszego spotkania na formułę online.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Koordynatorzy konferencji
e-mail: ,
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 oraz wew. 102

Opublikowano 16 lipca 2021
Wróć