XX konferencja dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych i ośrodków szkolno-wychowawczych: "Bądź dla siebie dobry w czasie kryzysu i zmiany".

Termin: 7 – 8 października 2021 r.

Miejsce: Hotel "Jaskółka" w Ustroniu, ul. Zdrojowa 10

 

Szanowni Państwo!

Z przyjemnością zapraszamy na nasze jubileuszowe spotkanie. Tegoroczny temat konferencji zogniskowany jest wokół zmiany, którą zapoczątkował kryzys pandemii. Chcemy wspólnie z Państwem skupić się na tym, w jaki sposób pandemia wpłynęła na nas i naszych uczniów, a także odnaleźć źródła siły i osobistych zasobów ułatwiające nam adaptację w długotrwałym procesie zmiany.

W tym roku zaplanowałyśmy jedną sesję wykładową i jedną warsztatową.

Plan konferencji

Dzień I - 7 października 2021 r.

13:00 – 14:00

Rejestracja uczestników

14:00 – 14:50

Obiad

Część wykładowa

15:00 – 15:15

Uroczyste otwarcie konferencji

15:15 – 16:45

Zachować zdrowie w stresie i pandemii

prof. dr hab. n.med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Dyskusja, pytania uczestników

Prezentacja książki Jadwigi Jośko-Ochojskiej i Andrzeja Ochojskiego "Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie"

16:45 – 17:15

Przerwa

17:15 – 18:00

Prezentacja działań Zespołu Szkól Specjalnych przy Ośrodku Leczniczo – Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o. o. w Kamieńcu

Iwona Pilarska – dyrektor placówki

18:00 – 18:20Prezentacja konkursów – Szkoła Podstawowa Specjalna nr 38 w Zabrzu oraz Zespół Szkól Zawodowych Specjalnych nr 6 w Katowicach

19:00

Kolacja

Dzień II - 8 października 2021 r.

8:00 – 10:00

Śniadanie

 

Część warsztatowa

10:00 – 13:00

Warsztaty dla uczestników:

  1. Seminarium dla dyrektorów z zakresu zmian w prawie oświatowym
    Anna Król, specjalistka prawa oświatowego
  2. "Dobre dni to te, które mają nadejść", czyli o coachingu na co dzień
    Mirosława Bochner, Ewa Kustwan-Mróz, ROM-E „Metis” w Katowicach
  3. Kompozycje wielobarwne i różne...
    Iwona Bogatko, ROM-E „Metis” w Katowicach
  4. Warsztat prowadzony przez nauczycieli ZSS Leczniczo-Rehabilitacyjnym "Pałac Kamieniec" sp. z o. o. w Kamieńcu

Przerwa kawowa: 11:30 – 11:50

13:00 – 13:15

Podsumowanie i zakończenie konferencji

13:15 – 14:15

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

prof. Jadwiga Jośko-Ochojska – lekarz chorób wewnętrznych, neurofizjolog, specjalista zdrowia publicznego. Od 2002 r. jestem kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii w województwie śląskim. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu prowadzące do powstawania i rozwoju wielu chorób, a jako epidemiolog zajmuje się m.in. negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy.

Anna Król – absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

Mirosława Bochner – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych.

Ewa Kustwan-Mróz – psycholog, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w ROM-E Metis w Katowicach. Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Iwona Bogatko – artysta-plastyk, specjalizacja: rzeźba – Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Sztuka (studia podyplomowe). Ceramika i wzbogacone techniki plastyczne to jej pasja. Doświadczony nauczyciel, wykładowca. Posiada wieloletnie doświadczenie pedagogiczne. Prowadziła zajęcia plastyczne z dziećmi w wieku przedszkolnym, na poziomie szkoły podstawowej, liceum oraz zajęcia ze studentami dotyczące nie tylko różnych dziedzin sztuki (rysunek, rzeźba, ceramika) i samej historii sztuki, ale również te, które związane są ściśle z metodyką nauczania plastyki na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum. Obszar, w którym się specjalizuje, to metodyka nauczania plastyki (porady i ćwiczenia praktyczne), stosowanie ciekawych technik plastycznych w pracy z dziećmi i młodzieżą.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 450 zł

Termin płatności: 29 września 2021 r.

 

Opłata konferencyjna 450 zł obejmuje koszt udziału w konferencji, wyżywienia i noclegu.

Uwaga! W przypadku zmieniającej sie sytuacji pandemicznej i ewentualnego wprowadzania związanych z nią obostrzeń w organizacji szkoleń i konferencji, informujemy o możliwości zmiany formy naszego spotkania na formułę online.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
Koordynatorzy konferencji
e-mail: ,
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 124 oraz wew. 102

Opublikowano 16 lipca 2021
Zmieniono 28 września 2021
Zarchiwizowano 7 października 2021
Wróć