Czy chcesz, żeby Twoje zajęcia były atrakcyjne dla uczniów? Jeśli chcesz inspirować młodych ludzi do wybierania w przyszłości zawodów związanych z technologią i naukami ścisłymi STEM to szkolenie "Z Metisem w Kosmos" jest właśnie dla Ciebie. Każdy z Twoich uczniów i uczennic może w przyszłości zostać kim zechce! Może to właśnie Ty pokażesz im drogę do zawodu przyszłości w najprężniej rozwijającej się obecnie branży – branży kosmicznej!

Dołącz do nas! Weź udział w szkoleniu we wszystkich lub wybranych warsztatach z cyklu tematycznego "Z Metisem w Kosmos".

 

Kod szkolenia

Termin

Nazwa, tematyka, cele

41S/O/I

15 maja 2021 r.
w godz. 10:00 – 12:15

Przystanek kodowanie

Podstawy programowania w języku Python potrzebne do przygotowania wiadomości z pozdrowieniami dla astronautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Cele:

  • rejestrowanie drużyny i wgrywanie gotowego programu,
  • obsługa środowiska online i testowanie swoich autorskich programów,
  • wyświetlanie wiadomości i obrazów, zmienianie kolorów,
  • odczytywanie danych z czujników komputera Raspberry Pi.

41S/O/II

29 maja 2021 r.
w godz. 10:00 – 12:15

Przystanek projektowanie

Podstawy narzędzia Autodesk®Tinkercad™, które umożliwi zaprojektowanie wybranego elementu bazy księżycowej.

Cele:

  • uzyskanie dostępu do narzędzia Tinkercad,
  • modelowanie 3D,
  • obsługa środowiska online, w którym uczniowie będą mogli zespołowo (lub indywidualnie) zaprojektować wybrany element.

41S/O/III

12 czerwca 2021 r.
w godz. 10:00 – 12:15

Przystanek klimat

Podstawy obsługi platformy która łączy w sobie archiwum różnych misji obserwacji Ziemi i może być używana do wyszukiwania zdjęć satelitarnych z dowolnego obszaru zainteresowania.

Cele:

  • uzyskanie dostępu do platformy,
  • zbieranie, analiza i prezentacja danych w celu lepszego zrozumienia naszej planety,
  • wykorzystanie platformy do podjęcia z uczniami problemu badawczego.

 

Adresaci: nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej i przedmiotów ogólnokształcących w szkole podstawowej.

Miejsce: szkolenie online na platformie Zoom

Prowadzący: Małgorzata Szymaszek

 

Warunki uczestnictwa

Zapisy przyjmowane są na cały cykl szkoleń lub pojedyncze warsztaty.

Skorzystaj z tego formularza online (kliknij), aby zapisać się na cały cykl, lub skorzystaj z poniższych linków na poszczególne spotkania.

Seminarium 41S/O/I

Udział jest nieodpłatny.

 

Seminarium 41S/O/II

Udział jest nieodpłatny.

 

Seminarium 41S/O/III

Udział jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela:

Grażyna Skirmuntt
e-mail:

Chcesz wiedzieć więcej? Zajrzyj tutaj:

esero.kopernik.org.pl/moon-camp/
esero.kopernik.org.pl/climate-detectives/
esero.kopernik.org.pl/astro-pi/

O prowadzącym:

Dr Małgorzata Szymaszek – nauczyciel dyplomowany, uczy fizyki w Akademickim Liceum Ogólnokształcącym (ALO) w Gliwicach oraz Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu. W ALO prowadzi Klub Młodego Odkrywcy "Neutrino", w ramach którego klubowicze dwukrotnie zdobyli dofinansowanie z grantów projektu "Konstruktorzy marzeń". Uczennice i uczniowie z klas, w których uczy, uczestniczą w licznych konkursach i wyzwaniach Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) takich jak: Astro Pi, MoonCamp, CanSat i osiągają w nich wymierne sukcesy.

W 2020 roku uzyskała autoryzację jako Ambasador Kosmiczny ESERO – Polska. W ramach realizowania funkcji ambasadorskich zajmuje się przede wszystkim wspieraniem rozwoju aktywnych nauczycieli i zachęcaniem ich do podejmowania tematyki kosmicznej podczas swoich zajęć dydaktycznych. Promuje wśród młodzieży wiedzę o zawodach przyszłości związanych z rozwojem technologii kosmicznych. Opiekuje się zespołem uczennic i uczniów uczestniczącym w europejskim projekcie z astronomii "Under the Same Sky", a w niedalekiej przyszłości będzie z nimi programować łaziki marsjańskie.

Opublikowano 6 maja 2021
Wróć