Zapraszamy Państwa serdecznie na konferencję Zdrowie a pandemia, czyli o rzeczach ważnych lekko i poważnie w dniu 31 maja 2021 r.

 

Konferencja jest działaniem hybrydowym wchodzącym w skład Kampanii społecznej na rzecz wspierania zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży "Pomimo... Bądź" i III Konferencji regionalnej "Kryzys suicydalny – od prewencji do interwencji".

Podstawowym celem konferencji jest równocześnie propagowanie działań wspierania, budowania i wzmacniania zdrowia psychicznego oraz prewencja i profilaktyka zachowań suicydalnych.

Działania Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach od wielu lat zogniskowane są wokół tematyki związanej z profilaktyką zachowań suicydalnychwsparciem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Obecna konferencja jest zatem realizowana w ramach dwóch naszych zadań. W czasie pandemii łączymy bowiem różne nasze działania w takie, które mają większy zasięg.

 

Program konferencji:

Godzina

Temat wystąpienia

10:00 – 10:15

Uroczyste otwarcie konferencji

Bożena Bucka – Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

10:15 – 11:45

Zachować zdrowie w stresie i pandemii

prof. dr hab. n. med. Jadwiga Jośko-Ochojska

Dyskusja, pytania uczestników

Prezentacja książki Jadwigi Jośko-Ochojskiej i Andrzeja Ochojskiego "Rozmowy przy kawie o stresie, lęku i traumie"

11:45 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:45

Filary odporności psychicznej u dzieci i młodzieży

Mirosława Bochner psycholog, konsultant ROME Metis w Katowicach

12:45 – 13:00

Zakończenie konferencji

 

Miejsce: szkolenie online na platformie ClickMeeting

Liczba godzin: 4

Prowadzenie: Mirosława Bochner, Wioleta Baraniak

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 7 ze 130.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

 

 

O prelegentach:

prof. Jadwiga Jośko-Ochojska – jest lekarzem chorób wewnętrznych, neurofizjologiem, specjalistą zdrowia publicznego. Od 2002 r. jestem kierownikiem Katedry i Zakładu Medycyny i Epidemiologii Środowiskowej w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. Była konsultantem wojewódzkim w dziedzinie epidemiologii w województwie śląskim. Głównym obszarem jej zainteresowań naukowych są medyczne aspekty stresu. Jako lekarz holistycznie postrzegający pacjenta zwraca uwagę na negatywne skutki stresu prowadzące do powstawania i rozwoju wielu chorób, a jako epidemiolog zajmuje się m.in. negatywnymi dla zdrowia skutkami stresu w wymiarze społecznym, w tym epigenetycznym dziedziczeniem traumy.

Mirosława Bochner – psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego. Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak

Mirosława Bochner

Opublikowano 22 kwietnia 2021
Wróć