Dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach oraz Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach ma zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji

Falochron. Edycja Młodzież dla Młodzieży, jako sposób rówieśniczego wsparcia w sytuacjach trudnych, kryzysowych i problemowych,

która odbędzie się 12 maja 2021 r. w godz. 15:00 – 19:00.

 

Falochron. Edycja Młodzieży dla Młodzieży jest realizowana wraz z Radnymi Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego. Jest ona sposobem uruchomienia w środowisku szkolnym empatii i rówieśniczego wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Szczególnie w obecnej sytuacji pandemii COVID-19.

 

Wiemy, że jedną z najbardziej istotnych grup w rozwoju młodego człowieka jest jego grupa rówieśnicza – młodzież wzajemnie przekazuje sobie m.in. wiedzę o rolach społecznych, o sposobach radzenia sobie z trudnościami oraz tworzy modę na stosunek do różnych wartości, jak i stosunek wobec zagrożeń, ryzykownych zachowań, zdrowia. Edukacja rówieśnicza, o której będzie mowa podczas konferencji, ma dotyczyć udziału młodzieży w planowaniu, realizacji i zakończeniu programów profilaktycznych, np. promujących zdrowy styl życia i innych działań wychowawczo-profilaktycznych na terenie szkoły z uwzględnieniem edukacji zdalnej.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny.

 

 Program konferencji

15:00 – 15:15

Otwarcie konferencji – przywitanie gości i uczestników

Bożena Bucka – Dyrektor ROM-E Metis w Katowicach

15:15 – 16:15

Magnetyzm grupy rówieśniczej – potencjał do zagospodarowania

prof. dr hab. Jacek Kurzępa

16:15 – 16:30

Jan Pałasz – Radny Młodzieżowego Sejmiku Województwa Śląskiego

16:30 – 16:40

Przerwa na kawę

16:40 – 17:00

Co działa, a co nie działa w profilaktyce?

Tomasz Wojtasik – nauczyciel – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

17:00 – 17:45

Profilaktyka a COVID 19 - szanse i zagrożenia

Sławomir Pietrzak

17:45 – 18:15

Co mogą zrobić rówieśnicy?

Magdalena Wieczorek – nauczyciel – konsultant ROM-E Metis w Katowicach

18:15 – 18:30

Podsumowanie konferencji

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
e-mail:

Opublikowano 19 kwietnia 2021
Wróć