Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach wraz z Kuratorium Oświaty w Katowicach zaprasza dyrektorów szkół i placówek na konferencję

Puste Krzesło – czyli różne perspektywy nieobecności uczniów.

 

Tematyka konferencji wypływa z naszych doświadczeń zdobytych podczas szkoleń pedagogów, psychologów szkolnych i nauczycieli, na których nauczyciele zgłaszają problem znikających uczniów i wyrażają troskę i obawę o przyszłość tych uczniów.

Celem konferencji będzie szukanie odpowiedzi na pytania:

  • jak monitorować i diagnozować sytuacje nieobecności uczniów podczas zdalnych lekcji,
  • jakie sygnały wskazują na zagrożenie wykluczeniem z edukacji,
  • o co warto zadbać, żeby uczniowie nie opuszczali lekcji,
  • jak zorganizować pomoc, aby odzyskać ucznia do procesu edukacyjnego.

 

Konferencje są bezpłatne.

Miejsce: konferencje online na platformie ClickMeeting

 

Program konferencji:

12:00 – 12:10

Otwarcie konferencji – przywitanie gości i uczestników

Bożena Bucka – dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

12:10 – 12:30

Prawne aspekty realizacji obowiązku szkolnego w kontekście nauki zdalnej

Jolanta Leśniak – nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach

12:30 – 13:00

Mechanizmy opuszczania lekcji zdalnych przez uczniów

Anna Pawłowska – doradca metodyczny

13:00 – 13:20

Co robi szkoła w sytuacji nieobecności uczniów na lekcjach?

Ewa Podemska – doradca metodyczny

13:20 – 13:30

Przerwa na kawę

13:30 – 13:50

Regulaminy i procedury związane z obecnością uczniów na zdalnych lekcjach

Aleksandra Cupok-Kokoszka – wicedyrektor w Szkole Podstawowej nr 2 w Świętochłowicach oraz nauczycielka informatyki

13:50 – 14:10

Obowiązek szkolny z perspektywy organu prowadzącego

Joanna Migdoł-Bałazy – Inspektor w Wydziale Edukacji i Sportu Urzędu Miasta Katowice

14:10 – 14:25

Nadzór kuratorski wobec znikających uczniów, kurator sądowy

Ewa Rybska-Kik – Kurator Specjalista, Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

14:25 – 14:30

Podsumowanie konferencji

 

Terminy:

Kod

Termin

Adresaci i miejsce

30K/O/1

28 kwietnia 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Sosnowiec

Konferencja online na platformie ClickMeeting będzie nagrywana.

30K/O/2

29 kwietnia 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Kuratorium Oświaty Katowice

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

30K/O/3

6 maja 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Bielsko-Biała

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

30K/O/4

7 maja 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Bytom

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

30K/O/5

10 maja 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Częstochowa

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

30K/O/6

11 maja 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Gliwice

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

30K/O/7

13 maja 2021 r.
w godz. 12:00 – 14:30

Delegatura Kuratorium Oświaty Rybnik

Konferencja będzie odtworzona z nagrania z możliwością zadawania pytań na czacie.

Wolnych miejsc: 14 z 200.

 

Warunki uczestnictwa

Konferencja / seminarium 30K/O/1

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/2

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/3

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/4

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/5

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/6

Udział jest nieodpłatny.

 

Konferencja / seminarium 30K/O/7

Udział jest nieodpłatny.

Wolnych miejsc: 14 z 200.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje kolejność zgłoszeń.

Prosimy o przesłanie zgłoszenia online.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Magdalena Wieczorek
e-mail:

Opublikowano 14 kwietnia 2021
Wróć