Wychodząc naprzeciw potrzebom przyszłych emerytów wśród nauczycieli, którzy mają wątpliwości dotyczące czasu i warunków przejścia na świadczenie, w imieniu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zapraszamy do skorzystania z wiedzy ekspertów w czasie dyżurów telefonicznych w dniach 16 kwietnia i 14 maja 2021 r., w godz. od 10:00 do 12:00 pod numerem telefonu 32 34 90 626.

Będzie można uzyskać informacje na temat nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, emerytur powszechnych, emerytur z rekompensatą za pracę w szczególnych warunkach i w szczególnym charakterze oraz tego:

  1. Komu przysługują nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  2. Jak ustalana jest wysokość nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych?
  3. Jakie dokumenty należy złożyć?
  4. Czy można przeliczyć nauczycielskie świadczenia kompensacyjne?
  5. Świadczenia kompensacyjne a dodatkowe zatrudnienie.
  6. Emerytura powszechna – zasady przyznawania i obliczania.
  7. Rekompensata z tytułu pracy w szczególnym charakterze – kiedy przysługuje, w jakiej wysokości.

Zapraszamy!

Opublikowano 2 kwietnia 2021
Wróć