Zapraszamy na II konferencję z cyklu: InkluzJA W PRAKTYCE pod hasłem "Jak tworzyć przestrzeń dla KAŻDEGO w klasie?".

Wykład inauguracyjny wygłosi lekarz psychiatra Anna Białek.

Termin: 7 października 2021 r. w godz. 10:00 – 13:00

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

Program konferencji:

Godzina

Temat wykładu

10:00 – 10:15

Powitanie

Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis w Katowicach, organizatorki

10:15 – 11:15

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży

Anna Białek – lekarz medycyny, psychiatra

11:15 – 12:00

Dziecko zdolne w inkluzyjnej klasie

Ewa Kustwan-Mróz – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

12:00 – 12:45

Przestrzeń dla uczniów bez specjalnych potrzeb w klasie

Aleksandra Kruszyńska, Mirosława Bochner -  nauczyciele-konsultanci ROM-E Metis w Katowicach

12:45 – 13:00

Zakończenie konferencji

organizatorki

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 4 października 2021 r.

 

Koordynator:

Mirosława Bochner
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

 

O prowadzących:

Anna Białek – specjalizację w dziedzinie psychiatrii uzyskała pracując w Klinice Psychiatrii w Katowicach Ochojcu. Jako psychiatra pracuje od 2008 r. Od 2015 r. pełni funkcje biegłego z zakresu psychiatrii dla Sądu Okręgowego w Częstochowie. Prowadzi zajęcia dla studentów różnych kierunków medycznych (również anglojęzycznych) i lekarzy stażystów. Prowadzi wykłady we współpracy z różnymi podmiotami w tym: Śląskim Uniwersytetem Medycznym, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Autorka szeregu artykułów naukowych.

Ewa Kustwan-Mróz

Psychologia – UŚ, Studium Specjalne Socjoterapii (kurs), Andragogika (szkolenie), Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe). Psycholog z ponad 20-letnim stażem m.in. w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Kierownik Pracowni Wychowania w  ROM-E Metis w Katowicach.

Prowadzi szkolenia dla psychologów, nauczycieli, pedagogów, wychowawców z obszaru edukacji seksualnej, interwencji kryzysowej, pomocy psychologicznej, pracy z uczniem zdolnym.

Aleksandra Kruszyńska

Psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.

Szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Mirosława Bochner

Psycholog, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach ACC International Coach Federation, członek Wojewódzkiej Rady Zdrowia Psychicznego powołanej przez Marszałka Województwa Śląskiego.

Od lat zajmuje się tematyką związaną z profilaktyką i wzmacnianiem zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, budowaniem odporności psychicznej, rozwijaniem zaradności i skuteczności u dzieci i młodzieży oraz kształtowaniem adekwatnej samooceny. Ponad 2000 tysiące godzin szkoleń z dorosłymi w zakresie budowania poczucia wartości, odporności psychicznej, treningów umiejętności społecznych, asertywności i radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych (śmierć, żałoba, myśli samobójcze). W pracy z ludźmi interesuje się tym, co drugi człowiek wnosi do relacji i jak może ten potencjał wykorzystać w kierunku świadomego rozwoju osobistego. W proponowanych warsztatach stara się zbalansować wiedzę i praktykowanie konkretnych zachowań niosących zmianę dla polepszenia funkcjonowania. Wiedza dotyka aspektów akceptowania siebie, negatywnych przekonań, filarów poczucia własnej wartości; praktykowanie skupia się wokół ćwiczenia zachowań pożądanych. Jest przekonana, ze kontakt z innymi osobami z grupy warsztatowej daje możliwość odkrywania własnych zasobów i mocnych stron. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły. W obszarze interwencji kryzysowej zajmuje się tematyką związaną z radzeniem sobie w żałobie, żalu po stracie, zachowań suicydalnych. Ponad dziesięć lat superwizuje pracę wychowawców ośrodków wychowawczych, współpracuje ze stowarzyszeniami pracującymi na rzecz rodziny i zastępczego rodzicielstwa.

Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Opublikowano 2 kwietnia 2021
Zmieniono 5 października 2021
Zarchiwizowano 7 października 2021
Wróć