Zapraszamy na kolejne seminarium w ramach

Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego

"W drodze na rynek pracy – spotkania z pracodawcami"

Nasz partner:

Logo Technikum Lotniczego Zakładu Doskonalenia Zawodowego

 

Szkolenie jest adresowane do doradców zawodowych i nauczycieli odpowiedzialnych za organizację doradztwa zawodowego.

Kolejne z cyklu seminariów, podczas których rozmawiamy z pracodawcami m.in. o planowaniu ścieżki kariery, wyzwaniach, jakie stawia przed młodymi ludźmi rynek pracy oraz oczekiwaniach pracodawców. Po raz kolejny przybliżymy też wybrane zawody i charakterystyczne dla nich środowiska pracy.

Tym razem spotkamy się najpierw z przedstawicielami firm, które współpracują m.in. z Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach organizując praktyki dla uczniów w zawodach:

 • technik awionik
 • technik eksploatacji portów i terminali
 • technik lotniskowych służb operacyjnych

W drugiej rozmowie przybliżymy Państwu nowy zawód w klasyfikacji szkolnictwa branżowego – technik robotyk. Naukę w tym zawodzie uczniowie będą mogli rozpocząć od września 2021 r.

Nasze spotkanie chcemy uatrakcyjnimy jak zwykle inspiracjami dla doradców zawodowych nie tylko do pracy zdalnej.

 

Program spotkania:

 • wywiad z pracodawcami – o możliwościach i wyzwaniach rynku pracy oraz oczekiwaniach pracodawców wobec młodych pracowników, prezentacja specyfiki pracy na lotnisku oraz zawodów, w których można tam znaleźć zatrudnienie;
 • inspiratorium doradcy zawodowego;
 • wywiad z pracodawcami – o możliwościach i wyzwaniach rynku pracy oraz oczekiwaniach pracodawców wobec młodych pracowników, prezentacja zawodu technik robotyk.

 

Prowadzący: Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, Katarzyna Wilk

oraz zaproszeni goście:

 • Marcin Libiszewski – LS Airport Services, Dyrektor Oddziału Katowice
 • Dariusz Fiedor – DHL Ekspress Pyrzowice, Supervisor ds. Procesów Operacyjnych
 • Ilona Nazaruk – Linetech Katowice Pyrzowice, HEAD of HR
 • Janusz Jakieła – KUKA, Sales Menager
 • Anna Przybył – Dyrektor Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach
 • Dariusz Świder – nauczyciel przedmiotów informatycznych w Technikum Lotniczym ZDZ w Katowicach

Termin: 14 kwietnia 2021 r. w godz. 15:00 – 17:15

Liczba godzin: 3

Miejsce: spotykamy się online na platformie Zoom

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
e-mail:

Katarzyna Wilk
e-mail:

Opublikowano 2 kwietnia 2021
Wróć