IV Forum nauczycieli wychowania przedszkolnego "Rola bajki i baśni w moralno-społecznym wychowaniu dziecka"

28 maja 2021 r.

"Snuj się, snuj bajeczko!"
(cyt. J. Brzechwa "Czerwony kapturek")

 

W naszej zaganianej codzienności, wypełnionej na co dzień nowoczesnymi, upraszczającymi życie technologiami, w której dzieci często zostawiane są sam na sam ze swoimi smartfonami, tabletami, laptopami i rodzącymi się w dziecięcych głowach dylematami, coraz trudniej jest znaleźć bezpieczne, spokojne miejsce. Coraz trudniej odnaleźć się w świecie wartości etycznych i moralnych.

Proponujemy Państwu "zawinąć do takiego (trochę marginalizowanego dziś) portu", gdzie pomożemy dzieciom rozpoznawać dobro i zło oraz rozbudzimy ich fantazję i wyobraźnię. Przypomnimy, bowiem, i wskażemy rolę bajki i baśni w moralno-społecznym rozwoju dziecka.

Bajki i baśnie są przecież skarbnicą wzorców postępowania, przekazanych w "fantastycznej" formie. To w tych, pełnych uroku, tekstach akcentowane jest zwycięstwo dobra nad złem, pochwała i nagroda za czyny godne i kara za czyny niegodziwe. Za pomocą odpowiednio dobranych tekstów możemy zasiać w dziecięcym, dopiero kształtującym się systemie wartości, ziarno, które odpowiednio pielęgnowane wyda oczekiwany plon.

W związku z tym temat przewodni konferencji to: "Rola bajki i baśni w moralno-społecznym wychowaniu dziecka".

 

Plan konferencji:

13:00 – 14:35 – rozpoczęcie konferencji i część wykładowa

 1. Wykład inauguracyjny – "Bajki są po to, by usypiać dzieci i budzić dorosłych" (Horhe Bukai)
  Sabina Furgoł – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu przy wykorzystaniu technik bajki i baśni
  Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 3. "Teatr cieni" jako nośnik bajkowych treści
  Anna Czerwiec-Banek – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach

Przerwa 15 minut

14:50 – 16:20 – część warsztatowa

 1. Jak wykorzystać "Kamishibai" w pracy z małym dzieckiem?
  Gabriela Niemiec – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 2. Kreatywne pomysły na wykonanie postaci z bajek
  Gabriela Wawrzynek – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach
 3. Bajki, filmy, prezentacje czyli cyfrowe inspiracje
  Sebastian Koczy – nauczyciel-konsultant, ROM-E "Metis" w Katowicach

16:20 – 16:30 – podsumowanie i zakończenie konferencji

 

Miejsce: konferencja online na platformie Zoom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 24 maja 2021 r.

Wolnych miejsc: 13.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 5K/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Koordynatorzy:

Katarzyna Jaworska
e-mail:

Anna Czerwiec-Banek
e-mail:

Opublikowano 19 marca 2021
Wróć