Szanowni Państwo!

Zapraszamy do uczestnictwa w seminarium To jest super! – filmy i inne materiały z sieci, które można wykorzystać na lekcjach z uczniami i spotkaniach z rodzicami.

Od wielu miesięcy trwa nauczanie zdalne i prawie wszyscy z nas chcąc czy nie chcąc udoskonalili swoją umiejętność wykorzystywania materiałów znalezionych w sieci do prowadzenia zajęć z uczniami. W podobnej sytuacji znaleźliśmy się także my, konsultanci ROM-E Metis w Katowicach, podobnie, jak wszyscy nauczyciele, zmuszeni, by "przeprojektować" swój dotychczasowy sposób pracy.

W trakcie kilku miesięcy takiej pracy-wyzwania, każda z nas znalazła lub zobaczyła jakiś materiał, dostępny online, w trakcie oglądania lub wykorzystywania którego miała refleksję "To jest super!". Ten niejednokrotnie niemy zachwyt oznaczał bowiem, że dzięki wykorzystaniu tego materiału, różne, czasami niełatwe treści, można przekazać w nowy, ciekawy sposób. Chcemy teraz podzielić się z Państwem naszymi inspiracjami i zaproponować ich wykorzystanie w trakcie lekcji czy spotkań z rodzicami. Uważamy, że materiały te można wykorzystywać zarówno w trakcie spotkań online, jak i w nauczaniu stacjonarnym.

I jeszcze jedna uwaga na koniec, trzy z nas, przed okresem pandemii, nie czuły się w sieci swobodnie i nie korzystały z dostępnych w niej zasobów bezproblemowo. Dlatego zaprosiłyśmy do współprowadzenia naszą koleżankę Katarzynę Wilk, znakomicie "zadomowioną" w świecie online, trenera i metodyka zdalnego nauczania, która zarówno z nami, jak i Państwem podzieli się wskazówkami nt. bezpiecznego i zgodnego z prawem korzystania z materiałów w sieci. Wskaże Państwu również źródła wartościowych zasobów edukacyjnych online.

Wspominając o tym, mamy nadzieję, że zachęci to Państwa także do podzielenia się z nami swoimi "odkryciami w sieci".

Pozdrawiamy i serdecznie zapraszamy
Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska, Anita Wieloch, Katarzyna Wilk

 

Tematyka zajęć skupiona będzie wokół następujących zagadnień:

Zajęcia 1 – Jak wykorzystać historie/biografie osób do budowania zajęć nt. zdrowia psychicznego, radzenia sobie ze stresem i przyjrzenia się myśleniu o samym sobie? (m.in. w oparciu o biograficzne materiały dotyczące Nicka Vujcicia).
Dodatkowo w trakcie tych zajęć przypomnisz sobie, jak korzystać z prawa dozwolonego użytku w edukacji oraz licencji Creative Commons.

Zajęcia 2 – Siła marzeń – o tym, jak niemożliwe, staje się możliwe.
Ponadto, na tym spotkaniu poznasz zasady wykorzystania materiałów audiowizualnych podczas zajęć z uczniami.

Zajęcia 3 – Inni czy tacy sami? – jak rozmawiać z uczniami o autyzmie.
Poza tym, tych zajęć dowiesz się, jak wspierać uczniów w ochronie własnych praw autorskich i respektowaniu praw innych osób.

Podstawowe informacje o seminarium:

Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych (3 spotkania)

Terminy zajęć:

Spotkanie 1 - 26 lutego 2021 r. w godz. 14:00 – 16:00

Spotkanie 2 - 26 marca 2021 r. w godz. 14:00 – 16:00

Spotkanie 3 - 16 kwietnia 2021 r. w godz. 14:00 – 16:00

 

Miejsce realizacji: platforma Zoom. Zachęcamy uczestników do korzystania w trakcie seminarium z połączeń audio i video.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124
e-mail:

Katarzyna Jaworska
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102
e-mail:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Katarzyna Wilk
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

 

Prowadzący zajęcia:

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych.

 

Katarzyna Jaworska

Psycholog – UŚ. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki w WSB w Chorzowie oraz menadżerskich studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim. Posiada doświadczenie w pracy zawodowej na Oddziale Nerwic Szpitala Miejskiego w Katowicach-Szopienicach, a także jako psycholog przedszkolny. Nauczyciel dyplomowany. Przez długi okres czasu prowadziła gabinet psychologiczny. Absolwentka szkoleń z zakresu pomocy psychologicznej i psychoterapii oraz pomocy w sytuacji kryzysu, prowadzonych przez specjalistów z ośrodków terapeutycznych w kraju, takich jak: Instytut Terapii Gestalt z Krakowa, Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie, Instytut Ericksonowski z Łodzi, Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy i specjalistów z zagranicy.

Zajmuje się psychoterapią, psychoprofilaktyką i psychoedukacją, trenowaniem umiejętności psychologicznych w pracy wychowawczej głównie z adolescentami, zagrożeniami związanymi z dojrzewaniem (autoagresja, przemoc rówieśnicza).

 

Anita Wieloch

Ukończone studia, studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne: pedagogika opiekuńczo-wychowawcza, oligofrenopedagogika, terapia pedagogiczna, edukacja polonistyczna. Nauczyciel, wychowawca, dyrektor szkoły specjalnej (1994 – 1999). Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Metodą Tomatisa, Metodą Dobrego Startu, Metodą Biofeedback. Socjoterapeutka CBT, absolwentka licznych kursów doskonalących pracę z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (w tym ze spektrum autyzmu) min.: rewalidacji indywidualnej, edukacji prozdrowotnej w szkole specjalnej, doradztwa zawodowego, ewaluacji jakości pracy szkoły. Autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pracy Metodą Tomatisa z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz Programu Trening Umiejętności Społecznych rozwijającego kompetencje społeczne u wysokofunkcjonujących dzieci ze spektrum autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera. 30-letnie doświadczenie w pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na różnych poziomach edukacyjnych (niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, choroby psychiczne).

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek psychologów, pedagogów, wychowawców z obszaru pracy z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera.

 

Katarzyna Wilk

Filologia germańska – Uniwersytet Wrocławski, Zarządzanie placówkami oświatowymi – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe), Informatyka i technologia informacyjna w nauczaniu – Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie (studia podyplomowe), Administrator bezpieczeństwa informacji – Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej (studia podyplomowe).

Trener i metodyk zdalnego nauczania. Projektuje i prowadzi e-szkolenia (kursy e-learningowe, webinaria, szkolenia blended learningowe) dla różnych odbiorców. Interesuje się aspektem społecznościowym uczenia się, zajmuje się także propagowaniem idei wolnych licencji i otwartych zasobów edukacyjnych w szkole. Wspiera inicjatywy związane z wdrażaniem design thinking w edukacji oraz promowaniem zwinnego zarządzania projektami.

Szkolenia w obszarach: wykorzystanie technologii i usług mobilnych w edukacji, metodyka zdalnego nauczania, otwarte zasoby edukacyjne.

Opublikowano 2 lutego 2021
Wróć