Zapraszamy na seminarium Multimedia w pracy z uczniem z autyzmem na I etapie edukacyjnym. Wskazówki dla uczniów i nauczycieli.

Cele:

  • poszerzenie wiedzy nauczycieli na temat zasad i warunków wykorzystania multimediów w pracy z uczniem z autyzmem na I etapie edukacyjnym;
  • zapoznanie nauczycieli z wybranymi narzędziami pracy zdalnej, m.in. przydatnymi stronami internetowymi, zdalnymi tablicami, interaktywnymi pulpitami;
  • wyposażenie nauczycieli w wiedzę na temat budowy struktury przestrzeni i czasu oraz właściwych relacji społecznych z uczniami ze spektrum autyzmu celem deeskalacji ich lęków, frustracji i obaw podczas pracy zdalnej.

Planowane efekty:

  • nauczyciel zna zasady i warunki efektywnej organizacji nauczania zdalnego uczniów z autyzmem na I etapie edukacyjnym,
  • nauczyciel zna wybrane narzędzia pracy zdalnej, przydatne strony internetowe, zdalne tablice, interaktywne pulpity,
  • nauczyciel wie, jak zbudować strukturę zdalnej przestrzeni w celu rozwijania potencjału ucznia z autyzmem oraz eliminacji jego obaw, frustracji, lęków.

Adresaci: nauczyciele klas I - III, psycholodzy, pedagodzy, dyrektorzy szkół i placówek pracujący z dzieckiem ze spektrum autyzmu na I etapie edukacyjnym.

Liczba godzin: 2

Autorzy programu: Sebastian Koczy, Anita Wieloch

Tematyka zajęć:

  • multimedia w pracy z uczniem z autyzmem – jak zainteresować i zachęcić ucznia z autyzmem w I etapie edukacyjnym do efektywnej pracy zdalnej,
  • jak zbudować strukturę przestrzeni zdalnej,
  • praktyczna prezentacja narzędzi pracy zdalnej, ćwiczenia dla nauczycieli.

Termin: 23 lutego 2021 r. w godz. 15:00 – 16:30

Miejsce: seminarium online na platformie Zoom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 20 zł

Termin płatności: 20 lutego 2021 r.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Sebastian Koczy
e-mail:

Anita Wieloch
e-mail:

Opublikowano 30 grudnia 2020
Wróć