Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na konferencję Dziecko z FASD w szkole/placówce, dzięki której poszerzymy wiedzę na temat funkcjonowania dziecka z FASD, technik radzenia sobie z trudnościami dziecka.

Wykładowcy:

Dorota Wisełka – dyrektor szkoły, pedagog, nauczyciel dyplomowany, filolog, surdopedagog, oligofrenopedagog, egzaminator, ekspert z listy MEN, certyfikowany tutor, specjalista FASD, certyfikowany terapeuta EEG Biofeedback, ekspert w prowadzeniu placówek edukacyjnych, członek Rady Nadzorczej Fundacji Fascynujący Świat Dziecka.
Ukończyła kurs w zakresie 4-Cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD (FASD 4-Digit Diagnostic Code) przeprowadzanego przez Uniwersytet Waszyngtoński w Seattle.

Janusz Morawiec – praktyk w pracy z dziećmi chorymi na FAS/FASD posiadający wiedzę i doświadczenie, znawca przepisów i praw przysługujących dzieciom chorym na FAS/FASD oraz z innymi zaburzeniami. Uczestnik specjalistycznego szkolenia i obserwator diagnoz prowadzanych przez dr Susan J. (Astley) Hemingway, Profesor Uniwersytetu Waszyngtońskiego w Seattle (USA). Członek interdyscyplinarnego zespołu diagnostycznego FASD. Ukończył wiele kursów, szkoleń i warsztatów na temat traumy, zaburzeń zachowania, przywiązania i chorób psychicznych u dzieci i młodzieży, alternatywnych metod nauki czy edukacji domowej. Trener, szkoleniowiec i pasjonat samodoskonalenia osobistego.

 

Termin: 1 grudnia 2020 r.

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

Program konferencji:

15:00 – 15:15 – Otwarcie konferencji, powitanie gości i wprowadzenie

15:00 – 16:00 – Dziecko z FASD w procesie edukacji – sprawdzone praktyki – Janusz Morawiec

16:00 – 16:45 – Dziecko z FASD z perspektywy dyrektora placówki oświatowej – Dorota Wisełka

16:45 – 17:00 – Dyskusja i podsumowanie konferencji.

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator:

Aleksandra Kruszyńska

Opublikowano 20 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć