Szanowni Państwo Dyrektorzy i Wicedyrektorzy: przedszkoli, szkół i szkół specjalnych, placówek oświatowych – zapraszamy na konferencję online

Sytuacja epidemiczna a zarządzanie szkołą/placówką.

 

Kierowanie pracą szkoły w czasie tak specyficznym i trudnym jakim jest aktualna epidemia to nie lada wyzwanie. Ciężar zarządzania szkołą skupia się na dyrektorze i jego kadrze zarządzającej.

Z tego wynika konieczność śledzenia na bieżąco przepisów prawa, reagowania na zagrożenia i często natychmiastowego ingerowania nie tylko w przydział godzin i sposób ich realizacji, ale także delegowania nauczycieli do nowych zadań... od dydaktycznych do opiekuńczo-wychowawczych, a w końcu na rozwiązywaniu spraw kadrowo-płacowych.

Aby przyjrzeć się sprawnemu zarządzaniu ww. sprawami, zapraszamy na spotkanie w dniu 26 listopada 2020 r. w godz. 10:00 – 12:30.

Program konferencji

 • 10:00 – 10:15 – Przywitanie uczestników konferencji i wprowadzenie do konferencji nt. zarządzania placówką w specyficznych warunkach
  Bożena Bucka – dyrektor ROM-E Metis w Katowicach
 • 10:15 – 11:10 – Sytuacja epidemiczna w przedszkolach, szkołach i szkołach specjalnych – aktualne przepisy prawne a sprawne zarządzanie placówką oświatową. Wynagrodzenie nauczyciela a kwarantanna
  Dariusz Dwojewski – radca prawny
 • 11:10 – 11:30 – pytania i odpowiedzi
 • 11:35 – 11:00 – "Pacjent.gov.pl"
  Omówienie krok po kroku jak przejść przez procedurę zgłaszania choroby i kwarantanny – wystąpienie osoby, która proces korzystania z ww. strony przeszła na własnym przykładzie
 • 11:50 – 12:30 – Usystematyzowanie narzędzi wykorzystywanych w zdalnym nauczaniu
  Sabina Furgoł – nauczyciel-konsultant ROM-E Metis w Katowicach

 

Prowadzący konferencję:

Dariusz Dwojewski – radca prawny. Specjalizuje się w szeroko pojętym prawie pracy, obejmującym zarówno ogólne prawo pracy, jak i pragmatyki pracownicze oraz uregulowania dotyczące związków zawodowych. Od ośmiu lat specjalizuje się w prawie oświatowym w zakresie dotyczącym sfery stosunku pracy nauczycieli, jak i pracowników samorządowych. Współpracuje z różnymi firmami i instytucjami szkoleniowymi, prowadząc szkolenia z zakresu prawa pracy, w tym prawa oświatowego oraz ubezpieczeń społecznych. Prowadzi także zajęcia na studiach podyplomowych z zakresu prawa pracy. Jest autorem wielu publikacji o tematyce związanej z prawem pracy.

Sabina Furgoł – nauczyciel-konsultant w ROM-E Metis w Katowicach. Specjalizuje się w szkoleniach/projektach z zakresu: oceniania kształtującego, ewaluacji dydaktycznej zarządzania i przywództwa w edukacji, organizacji wspomagania w szkołach, nowoczesnych metod nauczania, budowania zespołu, wykorzystania TIK w edukacji, nauczania zdalnego, pozyskiwania środków unijnych m.in. z RPO, POWER. Od kilku lat szczególnie skupia się na nowoczesnych technologiach informatycznych w nauczaniu.

Miejsce: konferencja online na platformie ClickMeeting

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

Dodatnowych informacji udziela koordynator:

Jolanta Leśniak
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116
e-mail:

Opublikowano 17 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć