Konferencja

Rozwiń skrzydła... czyli o wzmacnianiu potencjału uczniów z autyzmem

w ramach kampanii społecznej

Autyzm. Codzienność...

pod hasłem

Popatrz na autyzm odwrotnie od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj

2 grudnia 2020 r.

 

Program konferencji:

Godzina

Temat wykładu

15:00 – 15:15

Powitanie uczestników.

Dyrektor ROM-E Metis, Bożena Bucka, organizatorki

15:15 – 16:00

Wzmacnianie potencjału ucznia z autyzmem z perspektywy samorzeczników osób z autyzmem i rodzica

Sylwia Mądra

16:00 – 16:45

Rola szkoły w rozwijaniu potencjału ucznia z autyzmem – perspektywa dyrektora szkoły

Stanisława Stus

16:45 – 17:30

Potencjał ucznia z autyzmem – praktyczne sposoby wzmacniania. Perspektywa nauczyciela

Dorota Kozłowska

17:30 – 18:15

Spektrum autyzmu a zaburzenia psychiczne – spojrzenie kliniczne

Ewa Dobiała

18:15

Zakończenie konferencji

 

Miejsce: konferencja online na platformie Zoom

Liczba godzin: 5

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

O prowadzących:

Sylwia Mądra – współtwórczyni inicjatywy obywatelskiej "Chcemy całego życia!" oraz Fundacji Autism Team. Działaczka na rzecz środowiska rodzin osób z autyzmem. Współinicjatorka ruchu rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami. Wieloletnia koordynatorka ogólnopolska Klubu Rodziców. Inicjatorka i koordynatorka Społecznego Pogotowia Interwencyjnego. Aktywnie działa w przestrzeniach rzeczniczych. Organizatorka i współautorka licznych szkoleń dla rad pedagogicznych, warsztatów dla rodziców i specjalistów. W jej słowniku nie istnieje słowo: niemożliwe. Prywatnie mama fantastycznego Janka (14 lat) z autyzmem i milionem innych zalet.

Dorota Kozłowska – wieloletni nauczyciel-praktyk (wszechstronne doświadczenie w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu, od klasy pierwszej szkoły podstawowej do klas szkoły ponadpodstawowej), oligofrenopedagog, wychowawca, nauczyciel rewalidacji, nauczyciel języka polskiego, terapeuta Biofeedback, wykładowca na studiach podyplomowych.

Stanisława Stus – dyrektor Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 40 w Zabrzu, wieloletni nauczyciel; czynnie wspiera uczniów z różnymi niepełnosprawnościami, z autyzmem, m.in. w ramach olimpiad specjalnych. W 2019 roku dwie uczennice z SP nr 40, zawodniczki klubu Olimpiad Specjalnych Gumisie, reprezentowały Polskę w europejskim turnieju piłki nożnej kobiet 8 osobowej European 8 a side Football Event 2019, Tilburg w Holandii. Zdobyły srebrny medal!

Ewa Dobiała – specjalista psychiatrii i terapii środowiskowej, certyfikowany psychoterapeuta i superwizor-aplikant Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego, międzynarodowy trener Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej. Jest dyrektorem medycznym Centrum Zdrowia Psychicznego oraz kierownikiem Oddziału Psychiatrycznego Rehabilitacyjnego Dziennego dla Dzieci i Młodzieży w Lesznie. Kierownik Sekcji Psychiatrycznej Institutum Investigationis Scovorodianum przy Fundacji Autism Team, współzałożyciel leszczyńskiej filii Fundacji Prodeste, członek-założyciel i przewodniczący Komisji Etyki Polskiego Stowarzyszenia Rozwoju Psychoterapii, członek Rady Dyrektorów World Association for Positive and Transcultural Psychotherapy (Niemcy, Wiesbaden). Autor licznych publikacji i wystąpień z obszaru psychoterapii, Transkulturowej Psychoterapii Pozytywnej, traumy i spektrum autyzmu.

 

Koordynatorzy:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Katarzyna Niemotko
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 10 listopada 2020
Zmieniono 23 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć