Zapraszamy Państwa do udziału w kolejnej edycji wojewódzkiej konferencji Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży.

Konferencja jest adresowana do dyrektorów szkół i placówek, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, pielęgniarek i higienistek szkolnych, osób pracujących z dziećmi i młodzieżą oraz wszystkich zainteresowanych.

Dane europejskie wskazują na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń psychicznych, co pociąga za sobą narastające koszty społeczne i gospodarcze. W 2004 roku 27 proc. dorosłych mieszkańców Europy dotkniętych zostało zaburzeniami zdrowia psychicznego. Najczęściej występujące problemy to zaburzenia lękowe i depresje.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja stanie się w skali świata najczęstszą przyczyną niepełnosprawności wynikającej ze stanu zdrowia (za niewydolnością serca). Szacuje się, że 5 - 10 proc. populacji cierpi na depresją i wymaga interwencji psychiatrycznej lub psychologicznej.

Należy podkreślić, że zaburzenia psychiczne kosztują państwo utratę 3 - 4 proc. PKB i są najczęstszą przyczyną pobierania rent inwalidzkich. Na depresję cierpi 10 proc. Polaków. Grupą szczególnie wymagającą pomocy jest młodzież, ze względu na jej pogarszające się samopoczucie psychospołeczne (wynikające ze stresu, narastającej przemocy, dostępności narkotyków).

Od kilkunastu lat narasta zjawisko depresji wśród dorastającej młodzieży. Z badań przeprowadzonych w latach 1981-1985 przez prof. Jacka Bombę (CMUJ), psychiatrę i specjalistę w dziedzinie depresji u młodzieży, wynika, że na depresję cierpiało wówczas prawie 20 proc. siedemnastolatków. Według badań przeprowadzonych przez prof. Hannę Jaklewicz z Uniwersytetu Gdańskiego, wśród grupy uczniów trzech klas szkół ponadpodstawowych, na zaburzenia depresyjne cierpiało już prawie 50 proc. uczących się w liceach i 65 proc. ich rówieśników ze szkół zawodowych, z których aż 25 proc wymagało leczenia.

Przeciętnie ryzyko rozwoju depresji wynosi 10 - 20 proc. i jest nieco wyższe u kobiet niż u mężczyzn.

Podkreślenia wymaga fakt, iż ujawniające się u młodzieży zaburzenia depresyjne mogą znacząco wpływać na jakość życia młodego człowieka, a nieleczone mogą pozostać i dać o sobie znać w sytuacjach kryzysowych w życiu dorosłym. Wzorce te mogą w przyszłości utrudniać sięgnięcie po fachową pomoc a w ostateczności prowadzić nawet do prób samobójczych.

 

Termin: 8 grudnia 2020 r.

Miejsce: konferencja online

Organizatorzy:

Departament Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

 

Program konferencji:

10:00 – 10:15 – Uroczyste otwarcie konferencji:

Pani Danuta Maćkowska, dyrektor Departamentu Edukacji, Nauki i Współpracy z Młodzieżą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Pan Maciej Stanek, p.o. Zastępcy Dyrektora Departamentu Nadzoru Podmiotów Leczniczych i Ochrony Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego
Pani Bożena Bucka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach

10:15 – 11:15 – Diagnoza zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży

prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu

11:15 – 12:45 – Rola poradni psychologiczno-pedagogicznej w profilaktyce zdrowia psychicznego

Sabina Müller i Joanna Miszuda, Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Tarnowskich Górach

12:45 – 13:30 – Co Nam pomaga radzić sobie z psychologicznymi skutkami kryzysu pandemii

Wioleta Baraniak, nauczyciel-konsultant Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach

13:30 – 13:45

Zakończenie konferencji

 

 

Warunki uczestnictwa

Udział w konferencji / seminarium jest nieodpłatny.

 

W przypadku dokonania rejestracji online system rejestracji online automatycznie prześle Pani/Panu potwierdzenie otrzymania zgłoszenia pod adres e-mail podany w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym. Jest to równoznaczne z zakwalifikowaniem Pani/Pana do udziału w konferencji.

Kontakt z organizatorami:

Beata Birnbach
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 153
e-mail:

Mirosława Bochner
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 149
e-mail:

Loga organizatorów – Śląskie i Metis

 

O prowadzących:

prof. dr hab n. med. Małgorzata Janas-Kozik – specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży, ordynator Oddziału Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu.

Sabina Müller – pedagog, oligofrenopedagog, logopeda, trener w oświacie. Od kilkunastu lat dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej. Koordynator Zespołu Interwentów Psychologicznych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, do niedawna wieloletni członek Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wcześniejsze doświadczenia zawodowe – konsultant w ośrodku doskonalenia zawodowego, pedagog szkolny, wychowawca świetlicy, pedagog w świetlicy socjoterapeutycznej, logopeda w przedszkolu. Ekspert na liście MEN wchodzący w skład komisji dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień zawodowy. Szkoleniowiec i wykładowca. Obszar szczególnego zainteresowania to planowanie i realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Joanna Miszuda – psychologia – Uniwersytet Śląski, studia podyplomowe "Organizacja i zarządzanie oświatą" – Wyższa Szkoła Humanitas. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego oraz interwencji kryzowej w sytuacjach wypadków masowych i katastrof. Psycholog z 10 letnim stażem pracy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, gdzie zajmuje się diagnozą, terapią dzieci i młodzieży oraz prowadzeniem zajęć z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego w szkołach. Kieruje promocją i tworzeniem dobrego wizerunku poradni i realizowanych tam projektów społecznych. Członek Zespołu Interwentów Psychologicznych Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Tarnowskich Górach, w ramach którego w okresie pandemii współtworzyła pomoc telefoniczną dla mieszkańców Powiatu Tarnogórskiego. Przez 10 lat współorganizowała projekt "Spotkania z psychologią".

Wioleta Baraniak

Psychologia – UŚ, Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), absolwentka 2-letniego programu edukacji psychologicznej w  zakresie psychoterapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w  Krakowie i 4-letniego studium doskonalącego dla psychologów "Podstawy psychoterapii", prowadzonego przez specjalistów z  Instytutu Terapii Gestalt z Krakowa, Instytutu Ericksonowskiego z Łodzi i Laboratorium Psychoedukacji z Warszawy. Ukończyła pełen cykl szkoleń z  zakresu interwencji kryzysowej w Stowarzyszeniu Interwencji i Pomocy Psychologicznej "Vivos Voco" w Krakowie.

Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy terapeutycznej i pomocy psychologicznej, psychoedukacji, interwencji kryzysowej, w tym 15-letnie doświadczenie w pracy interwencyjnej w pomocy telefonicznej ("Telefon zaufania").

Zajmuje się zagadnieniami profilaktyki zachowań agresywnych, dyscypliną w szkole, wykorzystaniem humoru i coachingu w pracy wychowawczej, a także zagadnieniem tzw. "społeczności pokoju nauczycielskiego", czyli uwarunkowaniami efektywnej współpracy grona pedagogicznego. W związku z doświadczeniem w pomocy psychologicznej i dyżuranta w TZ zajmuje się również problematyką rozwodu i psychologicznej utraty i ich wpływem na  funkcjonowaniem dzieci i młodzieży . Specjalizuje się w  interwencji kryzysowej w wypadku śmierci samobójczej (postwencja) i zagrożeniu samobójstwem, jak również w  zagadnieniu żałoby. Prowadzi treningi rozwoju osobistego, trening antystresowy, trening umiejętności wychowawczych. Ostatnim jej zainteresowaniem zawodowym jest psychologia zdrowego odżywiania.

Opublikowano 16 listopada 2020
Zarchiwizowano 13 grudnia 2020
Wróć