Serdecznie zapraszamy nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów pracujących z nastolatkami na konferencję online Nastolatek a pandemia – skuteczne interwencje w klasie, która odbędzie się 10 grudnia 2020 r. na platformie Zoom.

 

Program konferencji

14:00 – 14:15

Uroczyste otwarcie konferencji

14:15 – 15:00

Co się dzieje w głowie nastolatka?

prof. Marek Kaczmarzyk – biolog, naurodydaktyk, kierownik Pracowni Dydaktyki Biologii Uniwersytetu Śląskiego

15:00 – 15:45

Problemy nastolatków z perspektywy pracy poradni psychologiczno-pedagogicznej

Sabina Müller – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Tarnowskich Górach

15:45 – 16:00

Dyskusja prelegentów z uczestnikami konferencji

16:00 – 17:00

warsztaty

jeden warsztat do wyboru

Zaburzenia depresyjne u nastolatków. Jak rozpoznać i pomóc?

Beata Birnbach – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

Wsparcie nastolatka w dobie pandemii – skuteczne sposoby

Katarzyna Jaworska – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

Wsparcie nastolatka ze spektrum autyzmu – co robić, żeby funkcjonował na miarę swoich możliwości

Anita Wieloch – nauczyciel-konsultant, ROM-E Metis w Katowicach

Wpływ kreatywnego myślenia na radzenie sobie w sytuacjach trudnych

Ewa Kustwan-Mróz, Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz – nauczyciele-konsultanci, ROM-E Metis w Katowicach

Niezbędnik nastolatka – sposoby na szczekającego psa

Krystyna Szczęsna-Witkowska, Beata Łęcka – nauczyciele-konsultanci, ROM-E Metis w Katowicach

17:00

Zakończenie konferencji.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 40 zł

Termin płatności: 3 grudnia 2020 r.

Wolnych miejsc: 9 z 90.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 23K/O

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Anita Wieloch
e-mail:
tel. 32 209 53 12 lub 14 wew.123

Opublikowano 22 października 2020
Wróć