Kod szkolenia: 12D/3/2

Informacja dla przedszkolnych koordynatorów promocji zdrowia, członków przedszkolnego zespołu ds. promocji zdrowia.

 

Miejsce zajęć: Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach
Adres: Katowice, ul. Drozdów 21

 

Czas trwania: 15:00 – 18:00

Terminy spotkań:

Spotkanie nr 1: 25 lutego 2021 r. (czwartek
Spotkanie nr 2: 15 kwietnia 2021 r. (czwartek)
Spotkanie nr 3: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych – w razie konieczności robocze spotkanie z radą pedagogiczną oraz pracownikami niepedagogicznymi – odbywa się na terenie szkoły/placówki – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie.
Spotkanie nr 4: Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ – do indywidualnego ustalenia z prowadzącym szkolenie.
Spotkanie nr 5: Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji – odbywa się na terenie placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z prowadzącym szkolenie.

 

Prowadzący: Tomasz Wojtasik

 

Tematyka:

Warunkiem otrzymania Krajowego Certyfikatu Przedszkola Promującego Zdrowie jest przeprowadzenie w placówce procedury autoewaluacji działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.

Podczas zajęć przeprowadzimy uczestników przez całą procedurę autoewaluacji pracy macierzystej placówki w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Końcowym produktem seminarium będzie pełna dokumentacja placówki umożliwiająca ubieganie się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie i złożenie dokumentacji w terminie do 30 czerwca 2021 r.
To oznacza, że w zajęciach mogą uczestniczyć przedstawiciele przedszkoli, które do dnia 30 czerwca 2021 roku będę spełniać wszystkie warunki formalne ubiegania się o Krajowy Certyfikat PPZ.

Istotnym kryterium udziału jest wymóg sformułowany przez Centralną Kapitułę w następujący sposób:
Po upływie minimum 3 lat przynależności do Wojewódzkiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie – licząc od daty przyznania Certyfikatu – szkoła/placówka może ubiegać się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Procedurę autoewaluacji można rozpocząć przed wygaśnięciem terminu ważności Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie.

W praktyce oznacza to, że w zajęciach mogą brać udział przedstawiciele przedszkoli, którym 30 czerwca 2021 roku upływa co najmniej trzy lata od daty otrzymania pierwszego Certyfikatu Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie (tego z misiami!!!).

Data wręczenia Certyfikatu jest zakodowana w jego numerze. Numer certyfikatu składa się z trzech liczb, gdzie druga liczba oznacza miesiąc wręczenia, a trzecia liczba oznacza rok wręczenia.
Np. Certyfikat nr 288/01-2013 został wręczony szkole/placówce w styczniu 2013 roku.

Uwaga przedszkola z Certyfikatem 2. stopnia lub prolongatą Certyfikatu: liczy się data wręczenia pierwszego Certyfikatu, jaki otrzymaliście od nas – w związku z tym możecie ubiegać się o Certyfikat Krajowy.

Przypominamy, że kryteria przynależności do sieci oraz otrzymywania poszczególnych rodzajów certyfikatów znajdują się na stronie internetowej projektu www.metis.pl/zdrowie/

 

Spotkanie 1
Temat: Procedura ubiegania się o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie Zdrowie. Standardy, narzędzia do autoewaluacji, arkusze zbiorcze i raporty.

Spotkanie 2
Temat: Przygotowanie wniosku o Krajowy Certyfikat Przedszkole Promujące Zdrowie. Przygotowanie publicznej prezentacji wyników autoewaluacji.

Spotkanie 3
Temat: Omówienie wstępnych wyników autoewaluacji, wybór problemów priorytetowych.

Spotkanie 4
Konsultacje indywidualne wniosku o Krajowy Certyfikat PPZ.

Spotkanie 5
Publiczna prezentacja wyników autoewaluacji- odbywa się na terenie szkoły/placówki z udziałem zaproszonych gości – termin do ustalenia z wojewódzkim koordynatorem.

 

Krótka notka o prowadzącym:

Tomasz Wojtasik – psycholog, nauczyciel dyplomowany, konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach, zajmuje się edukacją zdrowotną i promocją zdrowia, arteterapią, profilaktyką HIV/AIDS oraz edukacją seksualną, Wojewódzki Koordynator projektu Śląska Sieć Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie, prowadzi szkolenia (warsztaty, treningi, seminaria) dla nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej, procesu grupowego, radzenia sobie ze stresem oraz wypaleniem zawodowym. Pracuje w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Certyfikowany Edukator Krajowego Centrum ds. AIDS w Warszawie, absolwent Szkoły Trenerów dla Nauczycieli Województwa Śląskiego (Fundacja IBRAS), absolwent Szkoły Trenerów Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka (Weź kurs na wielokulturowość II), trener edukacji Heroic Imagination Project Prof. Philipa Zimbardo.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 150 zł

Termin płatności: 18 lutego 2021 r.

Sposób płatności

Jeśli płatności za udział w szkoleniach mogą Państwo dokonać tylko na podstawie wystawionej wcześniej faktury na przelew (z terminem płatności), prosimy o kontakt z kasą Ośrodka (Pani Mariola Majzner – kasjerka), e-mail: lub tel. 32 209 53 12 wew. 118 (pon. – pt.: 7:30 – 15:30).
Kasjerka wystawi Państwu fakturę z dwutygodniowym terminem płatności i wyśle ją pod wskazany adres.

W pozostałych przypadkach prosimy o dokonywanie wpłat w/w kwoty na konto:

ING Bank Śląski S.A. 94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
lub przed zajęciami bezpośrednio w kasie ROM-E Metis w Katowicach.

Na formularzu wpłaty – w polu wpłata tytułem – należy wpisać: 12D/3/2.

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w treści przelewu podać nazwę i adres instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Ważne!
Prosimy Państwa o dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Faktury, które Państwu wystawimy będą zawierały wyłącznie dane nabywcy i odbiorcy podane w wypełnionym formularzu zgłoszeniowym, który od Państwa otrzymamy.

 

Logowanie się na szkolenie online na platformie Clickmeeting

Na adres e-mail podany w karcie zgłoszenia zostanie wysłany link do logowania na szkolenie (najpóźniej w dniu szkolenia), proszę o sprawdzenia wpisanego adresu, na nieprawidłowo podany adres nie dotrze link na szkolenie!

Prosimy o dołączenie do szkolenia najpóźniej na 5 minut przed planowanym spotkaniem.

W przypadku wylogowania przez system, prosimy o ponowienie próby.

Obecność na szkoleniu jest potwierdzana na podstawie czasu, jaki spędzają Państwo jako zalogowani na szkoleniu, warunkiem zaliczenia obecności jest zarejestrowanie obecności przez co najmniej 90% czasu trwania szkolenia.

Po spełnieniu warunku obecności i ewentualnych, dodatkowych warunków określonych przez Prowadzącego, zarejestrowaniu wpłaty, jeżeli jest przewidziana, zostaje wystawione elektroniczne zaświadczenie o udziale i wysłane do 2 dni roboczych na adres e-mail, którym posługiwali się Państwo podając go w karcie zgłoszenia i logując na szkolenie.

 

Opublikowano 1 października 2020
Wróć