Szanowni Państwo,

Zapraszamy na XIX konferencję dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych – część II dedykowaną dyrektorom, nauczycielom i wychowawcom

"Bądź wytrwały w czasie zmiany"

9 października 2020 r., platforma Zoom

 

Po seminarium dla kadry zarządzającej, zaplanowanym na 21 - 22 września 2020 r., zapraszamy wszystkich pracowników w/w szkół i placówek na wspólne spotkanie online.

W ubiegłym roku świętowaliśmy "pełnoletniość" naszego przedsięwzięcia, dlatego też jako dojrzali i dorośli proponujemy "w tych nowych czasach" spotkanie w nowej formule. Jesteśmy bowiem przekonani, że zasada ciągłości i kontynuacji jest jedną z tych, która jest w stanie porządkować nasze życie w zmieniających się warunkach i dostarczać nam poczucia bezpieczeństwa i trwałej przynależności, a spotkanie ze znanymi, a także nowymi osobami może stać się dla nas źródłem przyjemności i inspiracji.

 

Plan konferencji

10:00 – 10:15

Uroczyste otwarcie drugiej części konferencji

10:15 – 11:00

Różne oblicza izolacji. Jak zaadaptować się do zmiany w szkole, pracy i w życiu?

zaproszony specjalista

11:00 – 11:45

Co buduje i wzmacnia naszą odporność psychiczną?

Mirosława Bochner, psycholog, nauczyciel-konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowiacach

11:45 – 12:15

przerwa

12:15 – 13:45

Warsztaty do wyboru:

  1. Rozwiązywanie konfliktów w sposób sprzyjający rozwijaniu empatii i poczucia sprawstwa u dzieci i młodzieży
    Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz, psycholog, nauczyciel-konsultant, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowiacach
  2. Cyfrowe nauczanie, cyfrowe kompetencje – inspiracje na lekcje online
    dr Sebastian Koczy, nauczyciel-konsultant, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowiacach
  3. Można i tak – filmowe warsztaty plastyczne jako forma pracy z dzieckiem
    Anna Czerwiec-Banek, pedagog, nauczyciel-konsultant, Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowiacach

13:45 – 14:00

Podsumowanie konferencji

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

Mirosława Bochner – absolwentka psychologii na Uniwersytecie Śląskim, trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego nr I/335, coach International Coach Federation. Absolwentka wielu szkoleń doskonalących umiejętności pomocy i wsparcia psychologicznego prowadzonych przez specjalistów z Polskiego Instytutu Ericksonowskiego w Łodzi, Instytutu Gestalt w Krakowie, Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodka Synapsis w Warszawie. Po przeszkoleniu w zakresie terapii psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada wieloletnie doświadczenia w pomocy psychologicznej i pracy psychoedukacyjnej z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi w obszarach budowania poczucia wartości, skutecznych metod uczenia się, uaktywniania i stymulowania mózgu w procesie przyswajania wiedzy, interwencji kryzysowej na terenie szkoły.

Bożena Bucka – absolwentka psychologii – UŚ, a także: Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach; Administracja i Zarządzanie – UŚ; Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą – CODN; Wychowanie do życia w rodzinie – WOM Katowice (kursy kwalifikacyjne), nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor ROM-E Metis w Katowicach.
Uczestnik szkoleń z zakresu: przyspieszone uczenie się; skuteczne metody uczenia się i nauczania; zarządzanie zasobami ludzkimi; budowanie zespołów i zarządzanie zespołami; psychopedagogika rodziny; współpraca szkoły z rodziną na rzecz dziecka; wychowanie do wartości; bezpieczeństwo w szkole/placówce; coaching – narzędzie w zarządzaniu; szkoła dla rodziców i wychowawców.
Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: zarządzanie placówką oświatową, dyrektor jako lider-przywódca, motywowanie pracowników.

Anna Czerwiec-Banek- absolwentka Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego (UŚ, Cieszyn), studiów podyplomowych z zakresu terapii pedagogicznej z arteterapią – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi. Posiada uprawnienia egzaminatora OKE w zawodzie terapeuta zajęciowy. Nauczyciel dyplomowany. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi (na różnych poziomach edukacyjnych), młodzieżą (nauczyciel terapii zajęciowej w medycznej szkole policealnej) i osobami dorosłymi. Przez kilka lat współpracowała z redakcjami czasopism wspomagających proces edukacyjny (tworzenie tekstów dyktand, krzyżówek, zagadek, gier planszowych etc.) oraz redakcjami kilku czasopism ogólnopolskich, (rysunki satyryczne). Autorka licznych tekstów utworów wykonywanych przez historyczno-patriotyczny zespół FORTECA.
Prowadzi zajęcia z zakresu różnorodnych technik plastycznych, rękodzielniczych, terapii zajęciowej i arteterapii (także na studiach podyplomowych).

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz- absolwentka psychologii UŚ,a także kursu kwalifikacyjnego z terapii pedagogicznej i studiów podyplomowych z doradztwa zawodowego. Członek Rady Pedagogów i Psychologów Katowic, współautorka i realizatorka programów edukakcyjno-profilaktycznych realizowanych w Katowicach, Lider Programu Edukacyjno-Profilaktycznego "Ortograffiti" na terenie Śląska. Psycholog z wieloletnim doświadczeniem w pracy w gimnazjum, przedszkolach i poradni psychologiczno-pedagogicznej, nauczyciel dyplomowany.
Od lat szkoli młodzieżowych liderów i wykorzystuje pomysły uczniów na szkolna profilaktykę, aktywizuje młodzież do działań na rzecz środowiska lokalnego. Chętnie dzieli się swoim się doświadczeniem i rozwiązaniami z praktyki szkolnej. Prowadzi szkolenia z zakresu doskonalenia umiejętności wychowawczych, kształtowania postaw, diagnozowania i wykorzystania potencjału uczniów, wspierania uczniów w rozwoju, aktywizowania społecznego i zawodowego uczniów.

dr Sebastian Koczy – doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki. Absolwent wydziału Automatyki Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach, kierunku Automatyka i Robotyka oraz Studium Pedagogicznego w Ośrodku Badań i Doskonalenia Dydaktyki, a także studiów podyplomowych z Technologii Informacyjnej i Informatyki w Szkole. Ukończył kurs kwalifikacyjny z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Nauczyciel dyplomowany. Egzaminator Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych – ECDL oraz E-Citizen z ramienia Polskiego Towarzystwa Informatycznego.
Nauczyciel akademicki. Autor publikacji o charakterze naukowo-dydaktycznym. Uczestnik licznych krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. Nieustannie poszerza swoją wiedzę w obszarze zainteresowań naukowych specjalizując się w tematyce interdyscyplinarnego zastosowania najnowszych rozwiązań z dziedziny nowych mediów w naukach humanistycznych i społecznych, a także wykorzystania automatyki i robotyki w aspekcie edukacji i kompensacji niepełnosprawności.

Informacje o szkoleniu:

Termin: 9 października 2020 r. 10:00 – 14:00

Liczba godzin: 5 dydaktycznych

Miejsce: spotykamy się online na platformie Zoom

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 30 zł

Termin płatności: 5 października 2020 r.

Wolnych miejsc: 41 z 60.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 2K/II

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy konferencji

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102

Katarzyna Wilk
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 116

Opublikowano 27 sierpnia 2020
Wróć