Szanowni Państwo,

W ramach XIX konferencji dla szkół sanatoryjnych, przyszpitalnych i ośrodków szkolno-wychowawczych zapraszamy na seminarium dla kadry zarządzającej pt.

"Bądź wytrwały w czasie zmiany"

21 – 22 września 2020 r. w Ustroniu, hotel  "Jaskółka", ul. Zdrojowa 10

 

Tytułem swoim seminarium nawiązuje do konferencji "Bądź pozytywny w czasie zmiany" i mamy nadzieję, że zarówno tę pozytywność, jak i wytrwałość będziemy mogli w trakcie naszego wspólnego spotkania odnaleźć i pogłębić. W ubiegłym roku świętowaliśmy "pełnoletniość" naszego przedsięwzięcia, dlatego też jako dojrzali i dorośli proponujemy "w tych nowych czasach" spotkanie w nowej formule.

 

Plan seminarium

Dzień I - 21 września 2020 r.

13:00 – 14:00

Przyjazd uczestników

14:00 – 15:00

Obiad

15:30 – 16:30

Zarządzanie zespołem w czasie zmiany – możliwości i wyzwania

Bożena Bucka, dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowiacach

16:30 – 17:00

Przerwa

17:00 – 18:00

Zarządzanie kryzysem w szkole/placówce

Aleksandra Kruszyńska, wicedyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego "Metis" w Katowicach

18:30

Kolacja

 

Dzień II - 22 września 2020 r.

8:00 – 10:00

Śniadanie

10:00 – 11:30

Seminarium z zakresu prawa oświatowego cz. 1

Anna Król, specjalistka prawa oświatowego

11:30 – 12:00

Przerwa

12:00 – 12:45

Seminarium z zakresu prawa oświatowego cz. 2
Sesja pytań i odpowiedzi

Anna Król, specjalistka prawa oświatowego

12:45 – 13:30

Sesja pytań i odpowiedzi, podsumowanie seminarium

13:30 – 14:30

Obiad

 

O wykładowcach i prowadzących warsztaty:

Bożena Bucka – absolwentka psychologii – UŚ, a także: Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach; Administracja i Zarządzanie – UŚ; Doradztwo Zawodowe w Wyższej Szkole Administracji w Bielsku-Białej (studia podyplomowe), Organizacja i zarządzanie oświatą – CODN; nauczyciel dyplomowany, wieloletni dyrektor ROM-E Metis w Katowicach.
Uczestnik szkoleń z zakresu: przyspieszone uczenie się; skuteczne metody uczenia się i nauczania; zarządzanie zasobami ludzkimi; budowanie zespołów i zarządzanie zespołami; psychopedagogika rodziny; współpraca szkoły z rodziną na rzecz dziecka; wychowanie do wartości; bezpieczeństwo w szkole/placówce; coaching – narzędzie w zarządzaniu; szkoła dla rodziców i wychowawców.
Prowadzi szkolenia dla dyrektorów i nauczycieli z tematów: zarządzanie placówką oświatową, dyrektor jako lider-przywódca, motywowanie pracowników.

Aleksandra Kruszyńska – absolwentka psychologia – UŚ, Prawa i wolności człowieka; Doradztwo zawodowe; Coaching – efektywne wsparcie nowoczesnego zarządzania w oświacie w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. Gen J. Ziętka w Katowicach (studia podyplomowe), organizacja i zarządzanie oświatą (kurs kwalifikacyjny). Trener programu interwencji profilaktycznej wobec ucznia sięgającego po środki psychoaktywne. Nauczyciel dyplomowany.
Prowadzi szkolenia dla dyrektorów, nauczycieli i pedagogów z tematów: funkcjonowanie w zmianie, bezpieczeństwo w szkole, prawa człowieka, interwencja profilaktyczna, stres w zawodzie nauczyciela.

Anna Król - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, autorka szeregu publikacji poświęconej tematyce prawa administracyjnego i prawa pracy, współautorka komentarzy do ustawy o systemie oświaty i wielu publikacji z tego zakresu. Wykładowca akademicki, wieloletni pracownik administracji publicznej, w tym organu nadzoru pedagogicznego, zastępca przewodniczącego wspólnej komisji dyscyplinarnej dla członków korpusu służby cywilnej, przez 5 lat pełniła funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego dla nauczycieli, nauczyciel teoretycznych przedmiotów zawodowych, od ponad 10 lat prowadzi zajęcia, szkolenia i kursy, współpracując ze szkołami wyższymi i placówkami doskonalenia nauczycieli.

 

Miejsce konferencji będzie podane niebawem.

 

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 420 zł

Termin płatności: 15 września 2020 r.

 

 

Serdecznie zapraszamy i oczekujemy na spotkanie z Państwem!

Koordynatorzy konferencji

Wioleta Baraniak
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 124

Katarzyna Jaworska
e-mail:
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew.102

Opublikowano 25 sierpnia 2020
Zmieniono 16 września 2020
Zarchiwizowano 21 września 2020
Wróć