Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach drugiego priorytetu)
 3. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach trzeciego priorytetu)
 4. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach czwartego priorytetu)
 5. Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach piątego priorytetu)
 6. Uwzględnienie w procesach edukacyjnych wymagań egzaminacyjnych dotyczących egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku 2021.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach szóstego priorytetu)
 7. Działania w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach siódmego priorytetu)

 

Do pobrania:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – PDF (190.82 KB)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 – Word (2.37 MB)

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Opublikowano 4 lipca 2020
Zmieniono 25 maja 2021
Zarchiwizowano 29 czerwca 2021
Wróć