Zapraszamy na seminarium:

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczeń niepełnosprawny w szkole? Ta sytuacja nikogo już nie dziwi. Dorosła osoba niepełnosprawna aktywna zawodowo... Na tej płaszczyźnie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przynoszące efekty działania w zakresie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych obserwujemy dopiero od dziesięciu lat. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w wieku produkcyjnym) w roku 2017 wynosił 28,9%, wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,3%, a stopa bezrobocia 9,3%. (dane ze strony int. gov.pl).
W stosunku do lat poprzednich jest poprawa, liczba aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych rośnie. Ale aktywizacja zawodowa pozostaje nadal wyzwaniem!

Dlatego proponujemy Państwu seminarium, na którym, zgodnie z oczekiwaniami uczestników majowej konferencji (28.05.2019) Niepełnosprawni na rynku pracy rozszerzymy zagadnienia dotyczące możliwości zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Specjaliści wskażą praktyczne możliwości wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnością, określą, jakie są perspektywy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Odpowiedzą na pytania Państwa związane z tematyką pracy, aktywizacją zawodową i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do doradców zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych, którzy podejmują działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Termin spotkania: 26 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 17:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Program:

13:00 – 15:00 – Formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami, Patrycja Rojek – kierownik WTZ Unikat w Katowicach

15:00 – 15:20 – przerwa

15:20 – 17:30 – Działania PFRON w kierunku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Teresa Saczuk – samodzielny specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 19 listopada 2019 r.

 

Informacje o prowadzących

Patrycja Rojek – od 15 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT, aktywnie zaangażowana w promocję WTZ-ów oraz aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Koordynator projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych "Damy radę", "Kierunek-praca", "Idziemy do pracy" finansowanych z funduszy europejskich. Stale poszukuje nowych form wsparcia dla niepełnosprawnych.

Teresa Saczuk – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 151
e-mail:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 25 października 2019
Zarchiwizowano 26 listopada 2019
Wróć