Logo: (Nie)pełnosprawni na rynku pracy

 

Zapraszamy na seminarium:

(Nie)pełnosprawni na rynku pracy

Uczeń niepełnosprawny w szkole? Ta sytuacja nikogo już nie dziwi. Dorosła osoba niepełnosprawna aktywna zawodowo... Na tej płaszczyźnie mamy jeszcze wiele do zrobienia. Przynoszące efekty działania w zakresie aktywności ekonomicznej osób niepełnosprawnych obserwujemy dopiero od dziesięciu lat. Współczynnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych (w wieku produkcyjnym) w roku 2017 wynosił 28,9%, wskaźnik zatrudnienia wyniósł 26,3%, a stopa bezrobocia 9,3%. (dane ze strony int. gov.pl).
W stosunku do lat poprzednich jest poprawa, liczba aktywnych zawodowo osób niepełnosprawnych rośnie. Ale aktywizacja zawodowa pozostaje nadal wyzwaniem!

Dlatego proponujemy Państwu seminarium, na którym, zgodnie z oczekiwaniami uczestników majowej konferencji (28.05.2019) Niepełnosprawni na rynku pracy rozszerzymy zagadnienia dotyczące możliwości zawodowej aktywizacji osób niepełnosprawnych. Specjaliści wskażą praktyczne możliwości wsparcia finansowego osób z niepełnosprawnością, określą, jakie są perspektywy zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Odpowiedzą na pytania Państwa związane z tematyką pracy, aktywizacją zawodową i zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Serdecznie zapraszamy!

 

Adresaci szkolenia: warsztaty adresowane są do doradców zawodowych, kierowników kształcenia praktycznego, pedagogów szkolnych i psychologów szkolnych, którzy podejmują działania z zakresu doradztwa zawodowego.

Terminy spotkań: 26 listopada 2019 r. w godz. 13:00 – 17:30

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

Program:

13:00 – 15:00 – Formy wsparcia dorosłych osób z niepełnosprawnościami, Patrycja Rojek – kierownik WTZ Unikat w Katowicach

15:00 – 15:20 – przerwa

15:20 – 17:30 – Działania PFRON w kierunku aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych na rynku pracy, Teresa Saczuk – samodzielny specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 25 zł

Termin płatności: 19 listopada 2019 r.

Wolnych miejsc: 34.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 11S

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Informacje o prowadzących

Patrycja Rojek – od 15 lat kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej UNIKAT, aktywnie zaangażowana w promocję WTZ-ów oraz aktywizacji zawodowej wśród osób z niepełnosprawnościami oraz ich rodziców i opiekunów. Koordynator projektów z zakresu aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych "Damy radę", "Kierunek-praca", "Idziemy do pracy" finansowanych z funduszy europejskich. Stale poszukuje nowych form wsparcia dla niepełnosprawnych.

Teresa Saczuk – Samodzielny Specjalista ds. współpracy z administracją publiczną Oddział Śląski PFRON.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 lub 151
e-mail:

Anita Wieloch
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 123
e-mail:

Opublikowano 25 października 2019
Wróć