Szanowni Państwo.

Dziękujemy za wypełnienie ankiety Uczymy się razem, która posłużyła nam do zbudowania oferty szkoleniowej na nowy rok szkolny.

Zespół nauczycieli – konsultantów ROM-E Metis przygotował dla Państwa ofertę szkoleń, która jest zgodna z:

 • głównymi kierunkami polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020,
 • potrzebami i oczekiwaniami wskazanymi przez nauczycieli w ankiecie Uczymy się razem,
 • potrzebami w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek na rok szkolny 2019/2020 opracowane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach,
 • ogólnopolskimi raportami i analizami w zakresie problemów społecznych.

Nasze szkolenia są prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów – psychologów, interwentów kryzysowych, coachów, profilaktyków i doradców zawodowych, którzy łączą wiedzę merytoryczną z praktyką zawodową. Swoją wiedzą i doświadczeniem gwarantują wysoką skuteczność rozwiązań w szkole/placówce.

Proponujemy systemowe i kompleksowe rozwiązania. Szyjemy na miarę – zgodnie z aktualnymi potrzebami. Szkolimy zespoły nauczycieli, jak i zespoły przedmiotowe, wychowawcze, a także prowadzimy coaching indywidualny i zespołowy. Naszym atutem jest mobilność, dojeżdżamy do Państwa szkoły/placówki na zaproszenie.

Szczególnie polecamy Państwu udział w programach:

 • Wspomaganie szkół i tworzenie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli
 • Rozwijanie kompetencji kluczowych
 • Kampania społeczna Moje Bezpieczne (?) Dziecko
 • Kampania społeczna Autyzm. Codzienność...
 • Program wczesnej profilaktyki wobec zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży. Falochron dla Śląska.
 • Forum Doradztwa Zawodowego
 • Wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • Sieć Szkół Promujących Zdrowie
 • Wykorzystanie nowych technologii
 • Przywództwo edukacyjne

Liczymy na współpracę z Państwem i na Państwa obecność. Na bieżąco będziemy dostosowywać ofertę szkoleń. Prosimy, abyście byli obecni na naszej stronie internetowej i na facebooku.

Dyrektor i zespół konsultantów

Opublikowano 9 sierpnia 2019
Wróć