Uprzejmie informujemy wszystkich dyrektorów, nauczycieli i pracowników oświaty, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło kierunki polityki oświatowej państwa.

W nadchodzącym roku szkolnym będą to:

 1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)
 6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego.
  (zobacz nasze szkolenia w ramach pierwszego priorytetu)

 

Do pobrania:

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – PDF (238.42 KB)

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/2020 – Word (94.93 KB)

Więcej informacji można uzyskać pod poniższym adresem:

www.men.gov.pl: Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2019/2020

Opublikowano 5 lipca 2019
Zarchiwizowano 4 lipca 2020
Wróć