Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do udziału w kolejnej, X ogólnopolskiej konferencji naukowo-szkoleniowej dla poradni psychologiczno-pedagogicznych nt.

Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne w zmianie systemowej

Konferencję adresujemy do dyrektorów i nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów pracujących w poradniach psychologiczno-pedagogicznych.

Podczas konferencji poruszymy szereg zagadnień związanych z pracą poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego m.in.

  • dyrektor jako administrator – zadania i obowiązki;
  • orzeczenia i opinie – po 2 latach nowych wzorów;
  • dokumentowanie pracy poradni;
  • wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek przez poradnictwo;
  • zadania poradnictwa w "trudnych czasach".

Konferencja odbędzie się w dniach 18-20 września 2019 r. w Ustroniu.

Program, konferencji, miejsce obrad oraz koszt udziału przekażemy Państwu do końca czerwca.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: w ustalaniu

Wolnych miejsc: 80 z 80.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 1K

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Szczegółowych informacji udziela koordynator konferencji:

Małgorzata Spendel

Serdecznie Państwa zapraszamy

Opublikowano 6 czerwca 2019
Wróć