Logo: Na zdrowie

 

Szanowni Państwo!

Zapraszamy do udziału w seminarium "Na zdrowie!!".

W ubiegłym roku seminaria z tego cyklu poświęcone były tematyce szeroko rozumianej edukacji żywieniowej, dietetyce i mikroodżywianiu. W tym roku zapraszamy Państwa na seminarium poświęcone rozwojowi seksualnemu adolescentów.

"Rozwój psychoseksualny współczesnej młodzieży. Orientacja vs. tożsamość seksualna adolescentów"

Jak i kiedy podjąć rozmowę z nastolatkiem o okresie dojrzewania? Które informacje są nastolatkom potrzebne, a które możemy pominąć? Jakie zmiany następują w okresie dojrzewania? Jakie są typowe różnice w perspektywie młodzieży i dorosłych?

Okres dojrzewania biologicznego to jednocześnie początek fazy świadomego rozwoju. Jest to czas odkrywania własnej tożsamości. Człowiek zaczyna uczyć się rozpoznawać własne emocje i zdobywać nad nimi kontrolę. Dojrzewanie psychiczne i społeczne trwa jednak znacznie dłużej niż biologiczne. W krajach wysoko rozwiniętych między wiekiem dojrzałości biologicznej, a wiekiem dojrzałości psychicznej i społecznej istnieje wieloletnia różnica.

Do gabinecie psychologów, seksuologów trafiają osoby o wszelkich orientacjach seksualnych, tożsamościach płciowych i preferencjach seksualnych. W trakcie seminarium zasygnalizowane zostanie, w jaki sposób procesy te przebiegają u adolescentów.

Termin: 25 marca 2019 r. w godz. 14:30 – 17:00

Miejsce: ROM-E Metis w Katowicach

O prowadzącym:

Aleksandra Żyłkowska – psycholog, psychoterapeuta, seksuolog. Wiceprezes i współzałożyciel Stowarzyszenia Centrum Psychoedukacji i Rozwoju. Prowadzi własną działalność gospodarczą, w której zajmuje się praktyką kliniczną i psychoedukacyjną. Pracuje w Strefie Młodzieży, Strefie Psyche i Strefie Rodzica Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS prowadząc warsztaty, wykłady i szkolenia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz pedagogów szkolnych. Współpracuje z Instytutem Psychoterapii i Seksuologii w Katowicach, a także z Oazą Szczęścia w Katowicach. Ukończyła specjalizacje z seksuologii klinicznej na podyplomowych studiach seksuologia kliniczna na Uniwersytecie SWPS w Katowicach. Jest w trakcie czteroletniego Kursu Systemowej Terapii Rodzin w Ośrodku Psychoterapii w Krakowie. Kurs posiada rekomendację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Zgodnie z wymogami Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego swoją pracę poddaje stałej superwizji u osób posiadających tytuł superwizora PTP oraz PTS. Prywatnie miłośniczka podróży backpackerskich, od lat zauroczona Skandynawią.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 45 zł

Wolnych miejsc: 33.

O udziale w konferencji / seminarium decyduje dokonanie wpłaty po uprzednim zgłoszeniu się online.

Istnieje też opcja przesłania wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia (kliknij tutaj) faksem (nr 32 209 53 13) lub pocztą (ROM-E Metis w Katowicach, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21).

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 23S/I/2

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Dodatkowych informacji udzielają koordynatorzy:

Wioleta Baraniak, Katarzyna Jaworska
e-mail: /
tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 102 oraz 124

Opublikowano 5 lutego 2019
Wróć