Kampania edukacyjno-informacyjna Autyzm. Codzienność... rozszerza swoje działania w zakresie edukowania społeczeństwa na temat funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu.

Po realizacji dużego przedsięwzięcia, jakim był spektakl teatralny pt. Nieodkryty świat (premiera odbyła się 12 grudnia 2018 r. w Teatrze Rozrywki w Chorzowie) skupiamy się na wolontariacie – czyli sieci ludzi dobrej woli, którzy chcą bezinteresownie dzielić swój czas, intelekt, pasje, zainteresowania z dziećmi i młodzieżą z autyzmem.

Wolontariusze to uczniowie Uniwersyteckiego I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Chorzowie. Dobrowolnie, do pełnienia funkcji wolontariusza zgłosiło się 27 osób. Wstępne szkolenie odbyło się we wrześniu. Uczniowie – a właściwie uczennice (zgłosiły się same dziewczęta) zostały przeszkolone w Ośrodku Metis w Katowicach z zagadnień dotyczących wolontariatu oraz ogólnie z zaburzenia, jakim jest autyzm. Jedna z uczennic, w końcowej fazie szkolenia powiedziała, że ma brata z Zespołem Aspergera, że jest fantastyczny, ale trzeba go zrozumieć i zaakceptować.

W listopadzie, na terenie I Liceum w Chorzowie odbyło się drugie, specjalistyczne szkolenie dla wolontariuszy odnoszące się do specyfiki funkcjonowania osób ze spektrum autyzmu. Szkolenie prowadziła Anita Wieloch, poruszyła zagadnienia związane z komunikowaniem się z osobami z autyzmem, z trudnościami w odbiorze bodźców przez osoby z autyzmem oraz z organizacją otoczenia sprzyjającą osobom z autyzmem. Poruszyła także specyfikę odmiennej pracy mózgu osób ze spektrum autyzmu, ich wysepkowych zdolności i skłonności do echolalii. Przedstawiła ciekawą literaturę opisującą omawiany temat – zarówno fachową, jak i popularnonaukową. Uczennice były bardzo zaciekawione tematyką szkolenia, zadawały pytania dotyczące konkretnych sytuacji, w których dziecko z autyzmem uczestniczy, podawały także propozycję wsparcia dzieci ze spektrum. Szkolenie zakończyło się rozdaniem dyplomów potwierdzających udział uczennic w poszerzaniu wiedzy z zakresu autyzmu.

Profesor Joanna Szeligowska – osoba czuwająca nad organizacją wolontariatu w placówce, jednocześnie pracownik Ośrodka Metis – podsumowała możliwości czasowe uczennic w niesieniu pomocy osobom ze spektrum autyzmu. Sporządziła listę uwzględniająca godziny, w których uczennice mogłyby dzielić się swoim czasem i pomysłami z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Tak narodził się pomysł współpracy uczennic z I LO w Chorzowie ze szkołą do zadań specjalnych, czyli ze Szkołą Podstawową nr 2 w Bytomiu, w której uczą się wysokofunkcjonujące dzieci ze spektrum autyzmu.

Na początku stycznia 2019 roku organizatorki kampanii Anita Wieloch i Katarzyna Niemotko odwiedziły SP nr 2 i spotkały się z władzami placówki. Tematem spotkania była oferowana pomoc przez uczennice I LO w Chorzowie. Ustalono wstępnie godziny zajęć, zagadnienia i imprezy, podczas których wsparcie wolontariuszy może być niezbędne. Dziewczęta z I LO w Chorzowie będą uczestniczyć w programie edukacyjnym realizowanym w formie międzynarodowego konkursu Odyseja Umysłu. Będą wspierać uczniów SP nr 2, którzy są czynnymi uczestnikami programu. Wyznaczono daty spotkań, stworzono harmonogram działań, podczas których uczennice I LO będą obserwować i pomagać dzieciom z autyzmem. W trakcie spotkania podjęto także decyzję o wsparciu inicjatywy SP nr 2, planowanej w kwietniu, z okazji Dnia Autyzmu. Uczennice LO im. J. Słowackiego w Chorzowie będą uczestniczyć w niebieskim marszu, przygotują również artystyczny pokaz uświetniający ten ważny dla ludzi z autyzmem dzień. Pojawiły się także propozycje innych działań – ale o tym... następnym razem.

Anita Wieloch

Opublikowano 9 stycznia 2019
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć