W ramach kampanii Autyzm. Codzienność... zorganizowano warsztaty Mój kolega z autyzmem dla 400 uczniów uczęszczających do masowych szkół podstawowych (klasy I - VI). Celem zajęć było zapoznanie uczniów z zachowaniami i reakcjami kolegów ze spektrum autyzmu, kształtowanie postawy akceptacji i tolerancji wobec odmienności i różnorodności związanej z autyzmem. Zajęcia edukacyjno-informacyjne przeprowadzili specjaliści – nauczyciele pracujący na co dzień z dziećmi i młodzieżą ze spektrum autyzmu: mgr Dorota Kozłowska, mgr Teresa Skrzypczak, mgr Katarzyna Rubinkowska-Wasylowska, mgr Elżbieta Kiper i mgr Justyna Stecz. Wykorzystano materiały dydaktyczne opracowane przez organizatorkę kampanii, Anitę Wieloch: ulotki informacyjne, komiks Świat na niebiesko, publikację zawierającą artykuły na temat spektrum autyzmu i Zespołu Aspergera. Dzieci uczestniczyły w zabawach integracyjnych, tworzyły plakaty, rozwiązywały krzyżówki tematyczne. Prowadzące nauczycielki przybliżyły uczestnikom zajęć świat osób z autyzmem.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach z zaciekawieniem i wielkim zaangażowaniem. Mieli okazję lepiej zrozumieć swoich kolegów ze szkoły i z klasy. Kończący zajęcia słodki poczęstunek oraz tematyczne gadżety uczniowie przyjęli z wielką radością. W zajęciach uczestniczyły dzieci ze szkół: SP 58 i SP 55 w Katowicach, SP 22 w Chorzowie, SPS nr 2, SP nr 27 i SP nr 9 w Bytomiu.

Opublikowano 31 grudnia 2018
Zarchiwizowano 28 czerwca 2019
Wróć