Dyrektor Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis w Katowicach wraz z Dyrektorami Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Bielsku-Białej oraz Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Józefa Lompy informują o rozpoczęciu realizacji projektu

Klucz do Sukcesu
w ramach konkursu POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji pracowników systemu wspomagania pracy szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych na rynku pracy w okresie 1.09-2018 – 31.07.2020 r. poprzez:

 • wspomaganie szkół/przedszkoli/placówek (praca z konkretną radą pedagogiczną nad działaniami dostosowanymi do potrzeb danej szkoły),
 • prowadzenie międzyszkolnych sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 • prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu wspomagania.

 

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli;
 • pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • pracowników bibliotek pedagogicznych;
 • nauczycieli będących doradcami metodycznymi;
 • trenerów (osób świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, mających potwierdzoną współpracę z co najmniej jedną instytucją systemu wspomagania pracy szkoły lub deklarujących nawiązanie takiej współpracy).

 

Działania w ramach projektu:

 1. udział w 70 godzin zajęć stacjonarnych oraz 20 godzin e-learningu w jednej z wybranych przez siebie kompetencji kluczowych tj.:
  • kompetencje cyfrowe (TIK)
  • kompetencje matematyczno – przyrodnicze
  • umiejętności porozumiewania się w językach obcych
  • postawy – innowacyjność, kreatywność i praca zespołowa
  • umiejętności uczenia się – nauczanie eksperymentalne i doświadczanie
  • wspomaganie przedszkoli w rozwoju kompetencji
 2. objęcie wspomaganiem jednej szkoły lub przedszkola,
 3. udział w sieciach współpracy,
 4. możliwość korzystania z usług doradczych w czasie całego procesu wspomagania szkoły lub przedszkola.

 

Korzyści z udziału w projekcie:

 • dostęp do specjalistycznych narzędzi dot. wspomagania, które zostaną opracowane w ramach projektu,
 • możliwość prowadzenia wspomagania w szkole lub przedszkolu wraz z możliwością korzystania z usług doradcy w czasie całego procesu wspomagania placówki,
 • otrzymanie statusu trenera oraz doradcy ds. wspomagania szkoły,
 • udział w sieciach współpracy,
 • udział w ewaluacji procesu wspomagania w każdej szkole/przedszkolu/placówce edukacyjnej, a tym samym możliwość weryfikacji wszystkich działań zrealizowanych w ramach procesu wspomagania w konkretnej placówce,
 • możliwość kontaktu z ekspertami na każdym etapie realizacji procesu wspomagania.

 

W związku z licznymi pytaniami o planowane terminy zajęć informujemy, iż połowa grup będzie miała zajęcia w weekend, a druga połowa w środku tygodnia oraz, że uczestnik będzie miał prawo zdecydować, jaki termin odpowiada mu bardziej.

Dokumenty rekrutacyjne są dostępne poniżej – prosimy o wydrukowanie, wypełnienie oraz odesłanie na adres ROM-E Metis, ul. Drozdów 17 i 21, 40-530 Katowice z dopiskiem "Klucz do Sukcesu".

 

Regulamin rekrutacji do projektu Klucz do sukcesu (331.96 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część I (74.17 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część II (66.88 KB)

Formularz rekrutacyjny Uczestnika Projektu – część III (70.3 KB)

 

W razie pytań proszę o kontakt z:

Anna Jakubowska – 32 209 53 12 wew. 133

Opublikowano 28 września 2018
Zmieniono 7 stycznia 2020
Wróć