Wymogi formalne raportu szkoły/placówki ubiegającej się o Certyfikat Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Raport z podjętych działań w okresie kandydackim powinien zawierać:

  • dane szkoły,
  • imię i nazwisko koordynatora/zespołu koordynującego,
  • datę realizacji,
  • opis podjętych działań,
  • ewaluację projektu, w tym: opis tego co się udało zrealizować, a co okazało się trudne, niemożliwe,
  • ocenę i opinię nauczycieli, rodziców, uczniów o podjętych zadaniach,
  • dane o szkoleniach dotyczących promocji zdrowia organizowanych dla nauczycieli, pracowników administracji, uczniów i rodziców,
  • informację o wynikach monitorowania samopoczucia różnych grup społeczności szkolnej (stopnia zadowolenia ze szkoły),
  • informację o współpracy ze służbą zdrowia i instytucjami wspierającymi,
  • refleksje, wnioski na przyszłość, rekomendacje.

Raport ten powinien zawierać konkretne informacje. Poszczególne elementy tego raportu powinny być przygotowane przez różne osoby czy zespoły. Wskazane jest, aby część raportu przygotowali i opracowali uczniowie.

Opublikowano 14 listopada 2007
Wróć