Dnia 12 marca w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość Prolongaty Certyfikatów Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie jest jedną z 16. wojewódzkich sieci. Została powołana w 2002 r. Koordynatorem wojewódzkim jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Na poziomie krajowym nadzór merytoryczny nad projektem sprawuje Pani Maria Sokołowska (Krajowy Koordynator) oraz Pracownia Promocji Zdrowia Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej (CMPPP) w Warszawie.

Honorowy patronat nad projektem objęli Pan Piotr Moszyński – Marszałek Województwa Śląskiego oraz Pan Marian Drosio – Śląski Kurator Oświaty

Aktywne uczestnictwo w projekcie wiąże się z nadaniem szkole/placówce Certyfikatu Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Do grudnia 2006 r. Certyfikat ten w województwie śląskim otrzymało 91 szkół i placówek oświatowych.
Certyfikat przyznawany jest na okres trzech lat.

Z końcem 2006 roku Certyfikat nadany 32. szkołom i placówkom utracił ważność. Wzorem roku ubiegłego prolongowaliśmy ważność Certyfikatu na okres jednego roku.

Zadaniem szkół w 2007 roku będzie przygotowanie i przeprowadzenie procedury tzw. autoewaluacji będącej warunkiem ubiegania się o Certyfikat Krajowej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. Pełny opis wymogów koniecznych do uzyskania przez szkołę/placówkę tego Certyfikatu zawiera – udostępniona szkolnym koordynatorom promocji zdrowia – publikacja pt. Narzędzia do autoewaluacji w szkole promującej zdrowie. Autoewaluacji dokonuje się przy użyciu zamieszczonych w publikacji narzędzi (ankiet, kwestionariuszy) oraz analizy dokumentacji dot. realizowanych przez szkołę programów z zakresu promocji zdrowia.

W uroczystości wzięła udział Pani Maria Sokołowska – Krajowy Koordynator Szkół Promujących Zdrowie.

Certyfikaty wręczał Pan Marian Drosio – Śląski Kurator Oświaty.

Certyfikaty otrzymały następujące szkoły:

 • Certyfikat nr 1
  Szkoła Podstawowa Nr 45 w Sosnowcu
 • Certyfikat nr 2
  VI Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Sosnowcu
 • Certyfikat nr 3
  III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Będzinie
 • Certyfikat nr 4
  Szkoła Podstawowa w Ciągowicach
 • Certyfikat nr 5
  Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mysłowicach
 • Certyfikat nr 6
  Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Zofii Kossak w Pierśćcu
 • Certyfikat nr 7
  Gimnazjum Nr 3 w Pierśćcu
 • Certyfikat nr 8
  Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana III Sobieskiego w Katowicach
 • Certyfikat nr 9
  Zespół Szkół Komunikacyjnych i Ekonomicznych im. Stanisława Mastalerza w Katowicach
 • Certyfikat nr 10
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Poniszowicach
 • Certyfikat nr 11
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Marii Konopnickiej w Lublińcu
 • Certyfikat nr 12
  Gimnazjum Nr 6 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. Miłośników Ziemi Śląskiej w Chorzowie
 • Certyfikat nr 13
  Zespół Szkół Medycznych i Ogólnokształcących im. Hanny Chrzanowskiej w Bielsku – Białej
 • Certyfikat nr 14
  Miejskie Przedszkole Nr 42 w Częstochowie
 • Certyfikat nr 15
  Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zespole Szkół Nr 1 w Czerwionce-Leszczynach
 • Certyfikat nr 16
  Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 6 w Żorach
 • Certyfikat nr 17
  Szkoła Podstawowa Nr 3 w Żorach
 • Certyfikat nr 18
  Gimnazjum w Sośnicowicach
 • Certyfikat nr 19
  Szkoła Podstawowa Nr 13 im. Bohaterskich Harcerzy Rybnika-Chwałowic w Rybniku Chwałowicach
 • Certyfikat nr 20
  Gimnazjum Nr 2 w Żorach
 • Certyfikat nr 21
  Szkoła Podstawowa im. Jana III Sobieskiego w Jejkowicach
 • Certyfikat nr 22
  Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Rybniku
 • Certyfikat nr 23
  Gimnazjum Nr 3 im. Cypriana Kamila Norwida w Myszkowie
 • Certyfikat nr 24
  Szkoła Podstawowa Nr 34 w Rybniku
 • Certyfikat nr 25
  Szkoła Podstawowa Nr 4 im. Witolda Budryka w Siemianowicach Śląskich
 • Certyfikat nr 26
  Szkoła Podstawowa Nr 23 w Sosnowcu
 • Certyfikat nr 27
  Szkoła Podstawowa Nr 30 im. Gen. Jerzego Ziętka w Dąbrowie Górniczej
 • Certyfikat nr 28
  Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Adama Mickiewicza w Kaletach
 • Certyfikat nr 29
  Szkoła Podstawowa Nr 47 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie
 • Certyfikat nr 30
  Szkoła Podstawowa Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi im. Alfreda Szklarskiego w Rudzie Śląskiej

galerii zdjęć prezentujemy uroczystość Prolongaty Certyfikatów Śląskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.

Opublikowano 14 marca 2007
Zarchiwizowano 30 czerwca 2007
Wróć