Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęły się zajęcia w ramach Dwuletniej Szkoły Socjoterapii i Treningu Interpersonalnego. Pozostały 4 ostatnie wolne miejsca.

Terminy spotkań:

  • 3-4 lutego 2007 r. o godz. 9.00 w siedzibie ROM-E Metis w Katowicach
  • 3-4 marca 2007 r.
  • 17-18 marca 2007 r.
  • 14-15 kwietnia 2007 r.
  • 12-13 maja 2007 r.
  • 26-27 maja 2007 r.
  • 22-24 czerwca 2007 r.

Koszt udziału w zajęciach wynosi 3000 zł (opłata za dwa lata).

Istnieje możliwość płatności w ratach po 300 zł

Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia faksem lub pocztą. Aby pobrać kartę, kliknij tutaj.

Fax: 32 209 53 13
Adres: ROM-E Metis, 40-530 Katowice, ul. Drozdów 21

Istnieje również możliwość zgłoszenia online.

Szczegółowych informacji udziela Joanna Sylwester, tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 102.

Serdecznie zapraszamy

Opublikowano 15 stycznia 2007
Zmieniono 30 stycznia 2007
Zarchiwizowano 3 lutego 2007
Wróć