Logo: Trener w oświacie

 

Zapraszamy na kurs doskonalący dla chcących podzielić się swoją wiedzą z dorosłymi – Trener w oświacie – który trwał będzie od 29 września 2018 r. do 27 stycznia 2019 r. w godz. 9:00 – 16:00

Miejsce realizacji kursu: ROM-E Metis w Katowicach.

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę szkoleniową z dużym doświadczeniem praktycznym.

Ogólna liczba godzin kursu: 160 godzin, w tym praca własna 24 godziny. 17 spotkań weekendowych

Koszt kursu: 900 zł (możliwość płatności w 2 ratach).

Ukończenie kursu daje wiedzę i umiejętności, które można wykorzystać w edukacji dorosłych. Efektem jest samodzielność w działaniu i zdolność do rozwiązywania problemów.

 

Warunki uczestnictwa

Koszt udziału: 900 zł

450 zł – płatne do 27 września 2018 r. oraz
450 zł – płatne po  1 stycznia 2019 r.

Prosimy o wpłatę na konto:

ING Bank Śląski S.A.
94 1050 1214 1000 0090 7749 6066
z dopiskiem: 13KD

FAKTURY – Uwaga!

Wystawiona faktura nie podlega zmianie! Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

W przypadku wpłat dokonywanych przez osobę prywatną automatycznie wystawiamy fakturę na nazwisko osoby wpłacającej.

W razie innej formy płatności prosimy przed dokonaniem wpłaty uzgodnić to z p. Mariolą Majzner – tel. 32 209 53 12 lub 14 wew. 118, e-mail:

W przypadku wpłat dokonywanych przez szkołę/placówkę prosimy w tytule przelewu podać kod szkolenia, NIP instytucji oraz imiona i nazwiska uczestników, za których została dokonana opłata.

Centralizacja VAT – szkoły/placówki prosimy ponadto o przesłanie danych nabywcy i odbiorcy potrzebnych do wystawienia faktury VAT na adres e-mail:

Nieuiszczenie opłaty w terminie, w przypadku dużej liczby uczestników, skutkować może brakiem możliwości uczestniczenia w szkoleniu.

 

Program kursu:

 1. Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi.
 2. Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie.
 3. Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa
 4. Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą.
 5. Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia.
 6. Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa – zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery.
 7. Emisja głosu.
 8. Stres i sytuacje trudne w pracy trenera.
 9. Wykorzystanie Internetu (e-learning) w pracy z dorosłymi.
 10. Praca własna – przygotowanie programu.
 11. Superwizja.

 

Harmonogram kursu:

Lp.

Tytuł modułu

Liczba godzin

Data

Prowadzący

1

Andragogika – metodyka pracy z dorosłymi

8

29 września 2018

Elżbieta Modrzewska

2

Dydaktyka nauczania dorosłych – motywowanie

16

6 i 7 października 2018

Sonia Gogulla

Grażyna Skirmuntt

3

Badanie potrzeb, projektowanie szkoleń, i materiałów szkoleniowych i projektowanie procesu oceny skuteczności szkolenia

16

27 i 28 października 2018

Grzegorz Mandrysz

4

Prowadzenie i rozwój grupy: kontakt, relacje, metody pracy z grupą

16

3 i 4 listopada 2018

Beata Łęcka

Krystyna Szczęsna-Witkowska

5

Komunikacja w pracy trenera – funkcje i narzędzia komunikacji interpersonalnej i intrapersonalnej, poprawność językowa

16

24 i 25 listopada 2018

Katarzyna Drzewiecka-Tymkiewicz

6

Autoprezentacja trenera: gesty, kontakt wzrokowy, przestrzeń, postawa -zajęcia będą prowadzone z użyciem kamery

8

2 grudnia 2018

Bożena Bucka

7

Emisja głosu

8

8 grudnia 1018

Stefan Szulc

8

Stres i sytuacje trudne w pracy trenera

16

15 i 16 grudnia 2018

Tomasz Wojtasik

9

Wykorzystanie Internetu, (e-learning) w pracy z dorosłymi

16

12 i 13 stycznia 2019

Sebastian Koczy

10

Praca własna – przygotowanie programu

24

11

Superwizja

16

26 i 27 stycznia 2019

Krystyna Szczęsna-Witkowska

Tomasz Wojtasik

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator – Gabriela Wawrzynek:

tel.: 32 209 53 12 lub 14 wew. 139
e-mail:

Opublikowano 6 września 2018
Zmieniono 26 września 2018
Wróć